Vad är det för nya regler?

Syftet med de nya reglerna är att fler som är 60 år och äldre ska få sjukersättning. Reglerna börjar gälla 1 september 2022. Från den tidpunkten bedöms arbetsförmågan för den här gruppen på ett annat sätt. 

Varför drevs reglerna igenom?

Regeringen anser att äldre har bedömts för hårt. Att det är svårare att skola om sig på äldre dagar och att de som nekas sjukersättning tvingas ta ut pension i förtid och därmed får en sämre ekonomi på sikt. Försäkringskassan har också efterfrågat mildare regler. 

Så hur bedömas de äldres arbetsförmåga nu?

Arbetsförmågan ska nu bedömas mot ”normalt förekommande arbete” som personen har erfarenhet av under de senaste 15 åren eller ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Tidigare prövades arbetsförmågan mot alla jobb på arbetsmarknaden.

”Normalt förekommande arbete”, vad innebär?

Det innebär vanliga jobb som personen trots sin sjukdom kan klara av utan några särskilda anpassningar. Det nya är att det endast ska handla om jobb som personen arbetat med de senaste 15 åren och alltså har erfarenhet av sedan tidigare. Är du för sjuk för att klara de jobben får du sjukersättning. Inga krav på omskolning, alltså.

Har du enbart erfarenhet av jobb på Samhall de senaste 15 åren omfattas du inte av de nya reglerna, något Arbetet skrivit om mer fördjupat här.

Och vad menas med ”eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”?

Enligt regeringen handlar det om subventionerade jobb eller arbete på Samhall som personen faktiskt har fått erbjudande om.

Men om man inte jobbat alls de senaste 15 åren?

Då omfattas man inte av de nya reglerna, utan bedöms enligt de gamla reglerna som gäller alla under 60 år som söker sjukersättning. 

Och när pensionsåldern höjs, vad händer då?

Då ändras även dessa regler, det vill säga åldersgränsen höjs.

Har reglerna ändrats på något annat sätt för de äldre?

Nej. I övrigt måste du uppfylla de gamla kraven. Du måste alltså ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta nu eller inom en ”överskådlig framtid”.

Om man tidigare fått avslag, kan man söka igen?

Ja.

Hur många påverkas av de nya reglerna?

Enligt Försäkringskassan är det svårt att veta exakt. Myndigheten räknar med att antalet äldre med sjukersättning kommer öka med 7 000 personer över tid. I slutet av 2021 var det 69 000 personer över 60 år som hade sjukersättning.