Vid midnatt mellan fredag och lördag slutar nuvarande kollektivavtal för industrin att gälla. Innan dess, oklart när, ska fack och arbetsgivare i sektorn ha tagit ställning till en så kallad slutlig hemställan om nytt avtal. Det är ett sorts medlarbud från de opartiska ordförandena som leder industrins förhandlingar.

Vad man kommer överens om får betydelse för löntagare i många fler branscher. Detta händer nu:

Ja eller nej till hemställan

Fack och arbetsgivare inom industrin måste antingen säga ja till den slutliga hemställan i sin helhet, eller avvisa den helt. Även om beslutet tas under fredagen är det mycket möjligt att de först under lördagen går ut och berättar om resultatet.

Då kan det bli konflikt

Om de säger nej till hemställan kan nuvarande avtal förlängas för att ge mer tid till förhandlingar. 
I ett läge där nuvarande avtal löper ut utan vare sig ny överenskommelse eller förlängning upphör fredsplikten. Då blir det möjligt att varsla om konflikt, så som strejk, för att sätta kraft bakom sina krav. 
Men det brukar inte hända i industrins förhandlingar, nya avtal brukar vara på plats när de gamla löper ut.

Påverkar hela arbetsmarknaden

När parterna enats betyder det att Sverige har ett resultat som påverkar löntagare på hela arbetsmarknaden. 
Industrin får sätta normen för löneökningarna eftersom det är den bransch som är mest utsatt för internationell konkurrens. Tanken är att lönerna ska öka i en takt som konkurrenskraften klarar.

470 avtal ska förhandlas om

När industrin har meddelat vad de landat i brister därefter fördämningarna för en flodvåg av avtalsförhandlingar som väntat in beskedet.
Även stora avtal inom till exempel handeln och hotell- och restaurangbranschen löper ut under fredagen. De har börjat förhandla tidigare men väntar in industrin för att kunna avsluta. 
Totalt ska drygt 470 avtal förhandlas om under året, det berör villkoren för ungefär 2,3 miljoner anställda enligt Medlingsinstitutet.

Mycket kvar att förhandla om

Det i industrins överenskommelse som blir norm för resten av arbetsmarknaden är siffrorna på hur mycket avtalens värde ska öka.
Men det finns mycket kvar att förhandla om i varje kollektivavtal ändå. 
Det är upp till varje bransch att göra upp om hur de fördelar värdet, det är inte självklart att allt syns direkt på lönen. Fack och arbetsgivare förhandlar också om andra anställningsvillkor och om regler för hur arbetsgivarnas ökade lönekostnader ska fördelas mellan anställda, alla brukar inte få samma påslag utan pengarna fördelas utifrån parametrar som varierar i olika avtal