”Jag har blivit misshandlad och chefen har även hotat min familj i hemlandet. Jag är rädd för att dom ska göra något mot min familj, jag vet att dom har folk i mitt land.” 

Det berättar en tipslämnare anonymt i Fair play byggs årsrapport. 

Fair play bygg drivs med stöd av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms byggmästareförening och granskar arbetslivskriminalitet i byggbranschen.

Av de 291 tips projektet fick in under 2022 kom de allra flesta från utländska byggnadsarbetare som själva uppger att de utnyttjas. 

Efter utredning lämnade Fair play bygg vidare 184 ärenden till myndigheter som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. 

Kopplingar till kriminella gäng

Den vanligaste brottsmisstanken Fair play bygg utredde under fjolåret var penningtvätt, följt av skattebrott och arbetsmiljöbrott.

Men bland tipsen identifierades också 13 fall av misstänkt människohandel eller människoexploatering liksom nio tips om kopplingar till kriminella gäng. 

Ett av fallen som granskades under 2022 rörde en stor underentreprenör på en statligt finansierad arbetsplats.

Företaget hade satt i system att varje månad sjukanmäla runt 70 arbetstagare, några dagar i stöten. Men i själva verket jobbade personalen som vanligt, enligt Fair play byggs utredning.

Samtidigt kunde företaget inkassera stora summor från Försäkringskassans ersättning för skydd mot höga sjuklönekostnader. 

163 miljoner kronor mer i skatt

Sedan starten 2016 har Fair play bygg fått in totalt 1 900 tips. Fler än 1 000 av dessa har sedan utretts vidare av myndigheter. 

Hittills har arbetet resulterat i att 163 byggföretag upptaxerats med 118 miljoner kronor. 

”En summa som annars hade undanhållits den gemensamma välfärden”, skriver Fair play bygg i sin årsrapport. 

Kriminalitet i byggbranschen

Skatteverket uppskattar att de oredovisade inkomsterna från svartarbete årligen uppgår till 90 miljarder kronor. Bygg är en av de värst drabbade branscherna. 

Enligt Byggmarknadskommissionen har svartarbetet inom byggsektorn mer än fördubblats under de senaste tio åren. 

I en undersökning som Novus genomförde förra året svarade 25 procent av fackförbundet Byggnads medlemmar träffat människor i byggbranschen som de vet har utnyttjats. 

För att komma tillrätta med arbetslivskriminaliteten inom bygg efterlyser Fair play bygg bland annat ändrad sekretesslagstiftning så att myndigheter lättare kan dela information om misstänkt brottslighet, samt lättillgängliga register där beställare ska kunna kontrollera företag.   

Källa: Fair play bygg – Årsrapport 2022