De åker alltid två och två. De vet hur de ska parkera bilen för att snabbt kunna ta sig därifrån. De har personlarm. 

Det handlar om inspektörerna på Arbetsförmedlingens nya kontrollenhet som funnits sedan i somras och som drivs på försök till slutet av 2023.

Tolv inspektörer landet över jobbar med oanmälda besök på arbetsplatser som får anställningsstöd för sina anställda. Och som befinner sig i riskbranscher eller där det redan finns misstankar om fusk, organiserad brottslighet och andra typer av kriminalitet.

– Vi kan vara den saknade pusselbiten i en utredning om felaktiga utbetalningar. Att åka ut för att få något bekräftat, säger sektionschefen Jonas Jalmsell. 

”Kan se äkta ut på pappret”

Om företaget de ska besöka ens finns. Totalt upptäcktes 16 sådana fall under besöken.

I runt vart tionde fall hittades brister av något slag, visar statistik från slutet av augusti då första besöket gjordes fram tills årsskiftet. Drygt 400 besök har hunnits med. 

– De som står bakom bolagen kan få dem att se äkta ut på pappret även om de inte existerar i verkligheten, säger sektionschefen Jonas Jalmsell. 

Ofta handlar det om arbetsplatser med stor kontanthantering. Som biltvättar eller restauranger. De kan också ha fått ett tips eller läst om dåliga arbetsförhållanden i medier. Arbetsplatserna får olika typer av anställningsstöd, exempelvis nystartsjobb eller lönebidrag. 

Tvingades betala tillbaka lön

Finns personerna med anställningsstöd på plats? Går arbetsuppgifterna som stödet ges för att utföra? Sådant tittar inspektörerna på. 

Hittills har de hittat: 

  • 16 misstankar om att verksamheten inte ens finns.
  • 18 tillfällen där personer med stöd inte är på plats.
  • 4 fall där den faktiska företrädaren för bolaget får stöd för sig själv. 
  • 6 fall där arbetsuppgifterna som stödet ges för inte går att utföra.
  • 1 fall där den anställda tvingas betala tillbaka del av lönen. 
  • 1 fall där arbetsgivaren inte betalar in rätt avgifter och försäkringar. 

”Ganska mycket fusk i föreningar”

Upptäckterna gjordes inte bara i bolag utan även i ideella föreningar. Av de 69 föreningar som besöktes upptäcktes tio misstankar om felaktiga utbetalningar. 

– Det finns faktiskt ganska mycket fusk i föreningar. Kraven på redovisning är enklare och det kan vara ett sätt att tvätta pengar. 

Upptäckterna går sedan vidare till en utredare. Finns misstanke om brott polisanmäls det. 

– Välfärdsbrottsligheten har växt senaste decenniet. Det är ganska enkelt, mycket pengar och svårt att komma åt dem. Och de nio av tio som sköter sig ska inte behöva få konkurrensnackdelar, säger Jonas Jalmsell. 

Så mycket betalar Arbetsförmedlingen ut i anställningsstöd

2022 betalade Arbetsförmedlingen ut cirka 18,4 miljarder kronor i olika typer av anställningsstöd. Mest pengar gick till lönebidrag, alltså det lönestöd arbetsgivare kan få när de anställer någon med en funktionsnedsättning eller ohälsa.

Näst mest pengar gick till nystartsjobb. Det kan arbetsgivare få om de anställer någon som varit arbetslös länge eller som är nyanländ i Sverige. Så länge arbetsgivaren uppfyller kraven så är de garanterad att få pengar.