Misstänker du att de anställda på grannbygget tjänar uselt och utnyttjas av sin arbetsgivare?

Kanske jobbar de svart, tolv timmar om dagen, och saknar skyddsutrustning? Ska du anmäla till Polisen, Arbetsmiljöverket, Skattemyndigheten eller kanske allihop?

I framtiden ska det bli lättare att anmäla fusk och brott, hoppas regeringen, som i dag gav Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att utreda en myndighetsgemensam tipsfunktion för brott i arbetslivet.  

– Arbetslivskriminaliteten frodas när ingen ser på. Statens stöd och samarbetet med alla de som vet, som ser och som rapporterar måste fungera bättre. En gemensam tipsingång skulle kunna förenkla tipslämnandet, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande. 

Tipsfunktion

Tipsfunktionen är en del i regeringens nationella strategi mot arbetslivskriminalitet som också presenterades i dag.

Den innehåller sammanlagt 45 åtgärder som ska göra det ”svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad” som det slås fast i strategin.  

LO: Otyg på arbetsmarknaden

Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson deltog när strategin presenterades.

– Arbetslivskriminaliteten är ett otyg på svensk arbetsmarknad. De senaste åren har vi från LO-kollektivets sida sett att den växer och den växer inom många branscher, sade hon.

Hon välkomnar strategin som hon beskriver som en tydlig prioritering från politiskt håll att bekämpa arbetslivkriminaliteten. 

Så ska brott i arbetslivet bekämpas

Regeringens nationella strategi mot arbetslivskriminalitet består av 45 punkter inom sju huvudområden:

  1. Minska utrymmet för kriminella aktörer på arbetsmarknaden
  2. Effektivare tillsyn och kontroll
  3. Mer kännbara sanktioner
  4. Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter
  5. Bättre information och ökad kunskap
  6. Bättre registerförfattningar och sekretessbestämmelser
  7. Utvecklat internationellt- och EU-samarbete