Två fällande domar för människohandel och människoexploatering i arbetslivet på 18 år. Att så pass få arbetsgivare fällts för brotten genom åren kunde Arbetet nyligen berätta i en granskning

Två fällande domar på 18 år – är det ett stort misslyckande? 
– Det låter verkligen inte lyckat. Och jag tror att för alla som tittar omkring sig verkar det inte vara helt ovanligt förekommande. 

Sedan intervjun med Magdalena Andersson har Dagens Arbete i flera artiklar berättat om hur människor från olika länder utnyttjas för arbete i regeringskvarteren. 

På pappret lokalvårdare, i verkligheten tunga, farliga grovjobb utan skyddsutrustning. 

”Finns för mycket kriminalitet”

Vilken är den största anledningen till att arbetslivskriminaliten finns?
– Därför att det finns alldeles för mycket kriminalitet i Sverige. Och vi ser kriminella gäng och en organiserad brottslighet som är alldeles för stor. 

Magdalena Andersson säger att arbetslivskriminalitet är en gren av den organiserade brottsligheten. Liksom droghandel och penningtvätt.

– Arbetslivskriminalitet göder gängkriminaliteten. Det är ett sätt att finansiera sig. Det är också dåligt för att människor utnyttjas av kriminella och för alla de företag som gör rätt för sig.

Fler partier rör sig mot reglering

På frågan om vad Magdalena Andersson mer vill göra åt problemet svarar hon ”massor”.

Hon tycker att de inspektioner och kontroller som flera myndigheter samarbetar kring är framgångsrika. Som ett annat svar lyfter hon skärpta regler för arbetskraftsinvandring.

Socialdemokraterna vill återinföra arbetsmarknadsprövningen. Alltså att en myndighet prövar om jobben som människor faktiskt kommer hit för att arbeta med är bristyrken. Om inte ska de arbetena tas av de som redan bor i landet, menar Socialdemokraterna. 

Även om de bara har med sig Vänsterpartiet just i den frågan, så har flera partier på senare tid rört sig mot mer reglering. Bland annat är nu Moderaterna och Kristdemokraterna för ett lönekrav, en siffersatt nivå, för personer som vill komma hit och jobba från länder utanför EU. 

– Men det som är stort och viktigt att göra är att vi generellt går på den organiserade brottsligheten och de kriminella. Där har vi skärpt en lång rad straff och vi bygger ut polisen vi bygger ut hela rättsväsendet, säger Magdalena Andersson.