– Det är omänskliga historier man tar del av om hur människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad till omänskliga arbetsvillkor, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

Han beskriver arbetslivskriminaliteten i Sverige som ett ”allvarligt och växande problem”, när Arbetet träffar honom för en intervju på flygplatsen i Oslo.

Under sin resa har han bland annat besökt Oslos a-krimcenter. Ett av flera myndighetsgemensamma center mot arbetslivskriminalitet som varit i gång sedan 2015. Ett upplägg som snart också ska införas i Sverige. 

”Vi har skapat systemfel själva”

Varför har det tillåtits gå så långt i Sverige med arbetslivskriminaliteten?
– En del systemfel har vi skapat själva. Till exempel den arbetskraftsinvandringsreform som Aliansen genomförde, som kanske till och med har förvärrat problemet. Sedan är det ju uppenbart att man i Norge tidigare systematiserade arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Diskussionen om arbetskraftsinvandringen är inte ny och Socialdemokraterna har styrt i två mandatperioder. Varför har ni inte tagit tag i maktproblematiken mellan arbetstagare och arbetsgivare tidigare, och att arbetsgivare som fuskar inte straffas?
–  Kopplat till sanktionsavgifter, till exempel, har vi för vägtransporterna gått från att ha EU:s lägsta, till att ha EU:s högsta sanktionsavgifter. Vi har också fördubblat sanktionsavgifterna om man anställer illegal arbetskraft.

Men det är fortfarande straffritt för en arbetsgivare att fuska med villkoren för arbetstillstånd?
– Det handlar väl också om parlamentariska förutsättningar hur fort man kan gå fram med reformförslag. Men nu kommer det att komma på arbetskraftsinvandringssområdet. Där sker ett yrvaket uppvaknade från Moderaterna där man öppnar upp för skärpningar i systemen man själv skapade kopplade till arbetskraftinvandringen. 

M vill se höjda inkomstkrav

Johan Danielsson syftar bland annat till att Moderaterna numera, precis som Socialdemokraterna, vill se höjda inkomstkrav för dem som kommer till Sverige på arbetstillstånd. Han hänvisar också till flera utredningar och lagförslag som han anser kommer minska fusket. 

Bland annat en utredning om att återinföra kravet på revisor i mindre företag, något som togs bort av Alliansen för ungefär 10 år sedan. Han lyfter också den stora utredning kring exploatering av utländsk arbetskraft som nyligen blev klar och där flera förslag om att göra det svårare att fuska med arbetstillstånd ligger på regeringens bord.

Den årliga myndighetsgemensamma rapporten om arbetslivskriminalitet pekar på en rad konkreta systemfel. Ett exempel är att Arbetsförmedlingen inte får neka kriminella som lurat myndigheten på pengar nya stöd.
– Det finns mycket sådant att rensa upp och det tycker jag regeringen arbetar metodiskt med. När det gäller Arbetsförmedlingen så vet jag att Eva (Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark) arbetar med det och kommer att återkomma med förslag före valet.

Sekretessen mellan myndigheter beskrivs som ett hinder i arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Där är en utredning på gång, men när ser du framför dig ny lagstiftning?
– Det är finansministerns fråga och han var ute och sa att ambitionen är så snart som möjligt. Det är en prioriterad fråga att ta bort de här omotiverade sekretesshindren.

Men kan de här myndighetsgemensamma centren som ska byggas upp fungera om reglerna kring sekretessen ser ut som i dag?
–Jag tror att de kan få den funktion som vi vill. Vi kommer att uppnå fler och bättre kontroller och bättre kontaktytor till det omgivande samhället. Vi kommer att få mer dedikerade resurser. Men sedan är det klart att vi kanske kan få ännu mer utväxling av de här centren om vi också förändrar lagstiftningen och tar bort en del av de omotiverade sekretesshindren.

Norsk lag ska avskräcka fusk

Norge införde vid årsskiftet en ny lag mot ”lønnstyveri” som kan översättas ungefär som ”lönestöld”.

Precis som i Sverige har anställda i Norge tidigare kunnat kräva sin lön i domstol om de inte fått den lön de lovats. Arbetsgivaren kan tvingas att betala det den är skyldig, men döms inte för något brott.

Men nu har det alltså också blivit olagligt för en arbetsgivare att lura en anställd på lönen i grannlandet.

Lagen är ännu inte prövad i domstol men förhoppningarna är stora i Norge om att den ska avskräcka från fusk med löner hos oseriösa arbetsgivare.

Vad tycker du om idén om en lag mot lönestöld? 
– Den är onekligen intressant och det ska bli intressant när de här a-krimcentren nu börjar driva fall att se hur det fungerar i praktiken. Så det ska jag följa med stort intresse, säger Johan Danielsson.