Italienaren Luca Visentini hade knappt hunnit tillträda sin post som generalsekreterare för världsfacket Ituc innan skandalen var ett faktum.

Den 9 december, tre veckor efter att han valts på organisationens kongress i australiska Melbourne, greps Visentini av belgisk polis i en gryningsräd. 

Visentini misstänktes för att ha tagit emot mutor i samband med korruptionshärvan Qatargate, där Gulfstaten påstås ha försökt köpa sig inflytande över EU-parlamentet. 

Fackledaren hävdade att han var helt oskyldig.

Men snart avslöjades det att han tagit emot 50 000 euro, motsvarande en halv miljon kronor i kontanter, i ett kuvert med julmotiv – av muthärvans misstänkte huvudman, den tidigare italienska Europaparlamentarikern Pier Antonio Panzeri.

Eva Nordmark utredde muthärva

Världsfacket Ituc stängde av Visentini och tillsatte en utredning. Den har letts av förra arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S), assisterad av LO:s internationella chef Oscar Ernerot.

– Hela vår rapport antogs fullt ut i alla delar. Och det är en helt enig kommission jag har lett, säger Eva Nordmark till Arbetet Global.  

Utredningens uppdrag var att granska turerna kring korruptionsanklagelserna. Det innebar dels att titta på Visentinis agerande, men också att skärskåda hur världsfackets organisation hanterat härvan.

– Vi har inte hittat att ITUC på något sätt skulle ha varit involverade i någonting olagligt som gjort att vi skulle ha anmält själva organisationen, säger Eva Nordmark.

– Det här handlar om att Luca Visentini har tagit emot en stor summa pengar och agerat på ett sätt som inte är förenligt med en generalsekreterare för en världsorganisation med väldigt tydliga värderingar. 

Eva Nordmark

Det är ingen tvekan om att ITUC:s goda rykte har tagit skada av detta.

Eva Nordmark

Världsfacket avsätter Visentini

Efter att utredningen presenterat sina resultat står det nu klart att världsfackets styrelse petar Visentini.

”Mötet beslutade att Luca Visentini inte längre har styrelsens förtroende”, skriver Ituc i ett uttalande. 

Nordmarks kommission hade inte mandat att rekommendera att generalsekreteraren skulle avsättas. Det är en fråga som enligt stadgarna ägs av världsfackets styrelse. Men kommissionen slutsatser pekade ändå i riktning mot en avsättning.

– Det jag sade var att den mest rimliga vägen framåt är att styrelsen prövar förtroendet för generalsekreteraren utifrån det vi har kunnat rapportera, säger Eva Nordmark.  

Sparkade fackledaren: ”Jag är oskyldig”

Visentini har inte formellt anklagats för brott men måste meddela polisen om han lämnar Europa. 

I ett uttalande till Politico uttrycker han ”djup besvikelse” över Itucs beslut att avsätta honom. 

– Jag återupprepar att jag är oskyldig till anklagelserna om korruption och penningtvätt som riktats mot mig, säger han i uttalandet. 

– Den donation jag tog emot gavs till Ituc för att hjälpa behövande fackföreningar. Jag trodde att de här pengarna kom från en pålitlig källa.      

Nordmarks kommission har inte tagit ställning till om Visentini gjort sig skyldig till brott.

– Nej, det har vi inte utforskat alls, vi menar att det är en fråga för rättsprocessen. För oss har det handlat om etik och moral och om de höga förväntningar man har rätt att ställa på en facklig ledare, säger hon.  

Extrakongress nästa för Ituc

Kommissionen har samarbetat med den externa revision som också beställdes när muthärvan uppdagades. Flera av utredningarnas förslag ska nu bli verklighet.

Arbetsgrupper ska se över Itucs stadgar, regler för kampanjfinansiering samt finansiell rapportering. Dessutom ska världsfacket ta fram en antikorruptionspolicy och ny uppförandekod.

Visentinis arbetsuppgifter fördelas nu över världsfackets övriga förtroendevalda. I maj ska styrelsen utse en ställföreträdande generalsekreterare. Denna får i uppgift att ”så snart som praktiskt möjligt” hålla en extraordinär kongress för att välja en ny generalsekreterare.

Efter en process hon beskriver “som ”svår och intensiv” känner Eva Nordmark nu stolthet över världsfacket.

– Det är ingen tvekan om att ITUC:s goda rykte har tagit skada av detta, därför är det skönt att se att organisationen nu har orkat fatta de här svåra besluten.  

Muthärvan Qatargate

Fredagen 9 december genomför belgisk polis 20 samordnade tillslag i Bryssel. Fem personer grips, samtidigt beslagtogs datorer, mobiltelefoner och 1,4 miljoner euro i kontanter. Fler gripanden följer. 

Förutom världsfackets generalsekreterare Luca Visentini frihetsberövas bland andra den grekiska socialdemokraten Eva Kaili, en av Europaparlamentets vice talmän, och den tidigare socialdemokratiske EU-parlamentarikern Pier Antonio Panzeri från Italien. 

I centrum för muthärvan står Panzeris människorättsorganisation Fight Impunity, som misstänks ha försökt påverka EU att bli mer vänligt inställt till Qatar.

Muthärvan har kommit att kallas Qatargate. Den har skakat om EU-etablissemanget och lett till krav på en hårdare linje mot den absoluta monarkin Qatar. 

Qatar har å sin sida kategoriskt förnekat all inblandning.