Det var i december som H&M:s avdelning business tech meddelade att 1 500 av de totalt 3 500 tjänsterna inom e-handel, logistik och utveckling av digitala tjänster i Stockholm ska försvinna. 

Tanken är att anställningarna ska upphöra till sommaren och före årsskiftet drog H&M business tech igång en kompetenskartläggning. 

De anställda har fått genomgå en rad tester som ska kartlägga deras intelligens, personlighetstyper och kunskaper. 

– Folk har ringt och gråtit för att de har varit stressade över testerna, vissa har fått göra upp emot 30 stycken, säger Robin Olofsson, klubbordförande för Unionen på H&M till Svenska Dagbladet.

Får veta i april

I april ska de anställda få veta om de får behålla sina tjänster. De som inte får vara kvar ska få ett individuellt avgångsvederlag.

En anställd som SvD talat med säger att många nu känner sig utlämnade till arbetsgivarens godtycke när deras framtid ska avgöras.

– Det kommer sitta människor i små grupper och fatta beslut om man får stanna eller inte, baserat på testresultaten, säger den anställda som vill vara anonym.  

H&M: Kompetensinventering

Cecilia Alpstig, presskontakt på H&M Group skriver i ett mejl till SvD att testerna en del av en ”omfattande kompetensinventering för att i framtiden kunna bemanna verksamheten med rätt kompetens.”

Hon påtalar att modebranschen har förändrats och att H&M därför genomgår ett kostnads- och effektivitetsprogram.

En uppmärksammad del har varit hyvlingen av 1 500 butiksanställdas tjänster, som inneburit att tidigare heltidsanställda erbjudits nya kontrakt med ner till fem timmar i veckan.