När ändringarna i las förhandlades fram hösten 2020 var Kommunals dåvarande ordförande Tobias Baudin nöjd med resultatet.

– Jag är glad att vi äntligen kan förpassa allmän visstid till historieböckerna och att missbruket av hyvling stoppas, sa Tobias Baudin.

Tidigare hade arbetsgivare kunnat minska sina anställdas arbetstid, och därmed lön, från den ena dagen till den andra.

Med de nya reglerna om hyvling, som gäller sedan oktober 2022, har den anställde rätt till en omställningstid då hon eller han behåller sin tidigare lön. Omställningstiden är lika lång som uppsägningstiden vid en vanlig uppsägning skulle ha varit, dock högst tre månader.

Dessutom måste arbetsgivaren följa turordningen, så att de som har kortast anställningstid får sina tjänster hyvlade först.

Minska arbetstid för 1 500

Men när klädkedjan H&M nu vill minska arbetstiden för omkring 1 500 anställda i Sverige har de nya reglerna i las inte givit något skydd ens för dem med mycket lång anställningstid.

– Även personer som varit anställda i 30 år får färre timmar. Det här får vi många vittnesmål om. De är på väg in i pension, och detta är tacken för lång och trogen tjänst, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

Har kravet på turordning vid hyvling gjort att åtminstone några äldre har skonats?
– Nej, det skulle jag inte säga. Det har blivit marginella justeringar i enskilda fall på något ställe, svarar Linda Palmetzhofer.

Ny reglering av hyvling tandlös

På en del platser, bland dem Stockholm, är de lokala förhandlingarna om bemanningen i H&M-butikerna avslutad. På andra pågår de.

Men exemplet H&M visar redan att den nya regleringen av hyvling är tandlös, enligt Handels ordförande.

– Ja, det är jättetydligt. För det går alldeles utmärkt att kringgå turordningsreglerna om man hyvlar alla. Då finns ju ingen turordning.

Turordningsreglerna säger bara att om arbetsgivaren exempelvis vill hyvla fem av sina tio anställda, så ska de sist anställda hyvlas först.

– Däremot säger lagen inte att den som har längst anställningstid ska ha flest timmar kvar. Hur mycket var och en ska hyvlas är upp till arbetsgivaren, säger Linda Palmetzhofer.

Heltid som norm

I ”nya las” slås också fast att heltid är norm, något som flera LO-förbund har krävt.

Om en anställning inte är på heltid ska arbetsgivaren, på den anställdes begäran, förklara skälet till det skriftligt.

Men även den regeln kringgår arbetsgivarna mycket enkelt, enligt Linda Palmetzhofer.

– Vi ser att företag tar fram standardiserade svar. Så när man frågar varför man inte har heltid printar de bara ut ett förskrivet dokument, det är vad man får i handen.

”Ett stort framsteg”

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog anser att de förändringar i las som Kommunal och IF Metall förhandlade fram har skapat ”mer ordning och reda”. Det är ett stort framsteg att hyvling nu måste ske i turordning, säger han.

– Men med det sagt gillar vi inte fenomenet hyvling. Vi sympatiserar med Handels fullt ut, och inser att regleringen i las inte funkar när en arbetsgivare gör som H&M och minskar arbetstiden för alla. Det är ett ofog.

Diskuterade ni en hårdare reglering av hyvling när ni förhandlade med Svenskt Näringsliv 2020? Eller rentav ett förbud?
– När vi tog vid fanns en plattform som LO, PTK och Svenskt Näringsliv hade förhandlat fram. Vi förhandlade fram förbättringar utifrån den. Ramarna var alltså givna, men utifrån det lyckades vi få till förtydliganden om turordningen, och vi fick omställningstiden.

Försöker reglera hyvling

I avtalsrörelsen kommer Handels försöka reglera missbruk av hyvling och deltidsanställningar hårdare, säger Linda Palmetzhofer.

– Jag hoppas att Svenska Handel tycker att det som H&M nu gör är pinsamt. Men det här riskerar att sprida sig till alla branscher. Det är ett hot mot hela arbetsmarknaden.