Den svenska modekedjan H&M har det svettigt. Personal varslas, butiker stänger och den så kallade “organisationsstrukturen” ses över.

När andra nätjättar som Shein och Bohoo kan pressa priserna genom att totalt strunta i att reglera sin klimatpåverkan och inhumana arbetsvillkor ökar trycket.

Men är det rimligt att svenska löntagare ska behöva konkurrera med dessa villkor? Signalen från den svenska modejätten är tydlig: Ja, och personalen kostar för mycket jämfört med andra aktörers.

Timmarna – och därmed personalens levnadsstandard och inflytande – ska ner.

Obetald beredskap för handelsanställda

Aftonbladet rapporterar om att H&M samtidigt som att de hyvlar sina anställdas tjänster, söker ny personal. Dessa nyanställningar som erbjuds är så kallade “noll-kontrakt”.

De nyanställda blir del av en sorts vikariepool utan garantier på arbetspass. Det skapas en slags obetald beredskap i syfte att banta personalstyrka och kostnader.

Inte nog med att anställda som arbetat inom H&M-koncernen i flera år inte längre kan räkna med att få ihop timmar och lön som täcker basala kostnader. De ska nu även behöva dela de få timmar som finns med ännu fler kollegor.

Behövs du kallas du in med kort varsel. Behövs du inte blir det inga timmar och ingen lön. I den låtsasvärld där H&M:s direktörer med ärvda förmögenheter tycks leva är arbete kanske mest en lyxhobby. För de flesta andra fungerar det inte så. Man har räkningar att betala. Man har magar att mätta.

Lyd eller bli utan arbetspass

I ett arbetsliv där handsanställda konstnadsfritt ska stå till tjänst försvinner också möjligheten att säga ifrån om man blir orättvist behandlad.

Med icke-anställd personal eller personal med få timmar blir fritt fram för chefer att göra precis hur de vill. Den som gör sig obekväm får inga extrapass.

Men fortsätter avregleringen av handelns villkor kommer det tvinga fler att skaffa fler jobb. De som kan kommer att lämna. Det kommer även bli svårare för företagen att hitta rätt kompetens.

Maktbalansen som den svenska modellen, med arbetsrättslagar och kollektivavtal syftar till att upprätthålla, blir helt satt ur spel. Den anställde är helt utlämnad till sin arbetsgivares goda vilja. Och någon sådan god vilja verkar inte finnas ens inom svenskägda bolag.

Shein-villkor i Sverige

Vilken typ av arbetsmarknad vi vill ha i Sverige? Vart går gränsen för vad en löntagare ska behöva tolerera? Ska vi ha Shein-villkor här?

Dessa frågor rör en grundläggande människosyn och om vi faktiskt anser att den som arbetar även bör ha rätt att leva. På en hyvlad tjänst går det nämligen knappt att överleva. På ett noll-kontrakt är det i princip omöjligt.

Konkurrenskraft är viktigt. Det skapar både arbetstillfällen och välstånd både genom köpkraft och skatteintäkter.

Att ha ett arbete att gå till är bra för individen såväl som för samhället. Gör man som arbetstagare sin plikt och arbetar bör man dock kunna räkna med att ha råd med ett, om än enkelt liv med mat och tak över huvudet. Allt annat är ovärdigt ett välfärdsland.

Det här håller inte

Makthavare och konsumenter bör dock syna H&M i sömmarna för det här håller inte. Klädjätten har länge arbetat aktivt med att tvätta bort sitt dåliga rykte och i stället klä sig i ny fräsch, hållbar skrud. 

Nu behöver fackförbund i alla branscher sluta upp bakom handeln och se till att detta inte blir det nya normala.

Stärk lagstiftningen, stötta upp Handels för starkare skrivningar som skyddar mot hyvling av arbetstid.

Annars är det bara en tidsfråga innan vi alla hänger löst.