Arbetet har tidigare berättat om hur det uppstått en spricka i det globala journalistfacket IFJ.

Där har en av medlemmarna, det ryska journalistförbundet RUJ, valt att aktivt stödja Rysslands invasion av Ukraina.

Det har bland annat fått svenska Journalistförbundet att se rött och hota att lämna organisationen om det ryska facket inte kastas ut. Journalistförbunden i övriga Norden har redan gjort slag i saken och begärt utträde.

Nu har IFJ:s exekutiva kommitté fattat sitt beslut. Det ryska journalistförbundet stängs av i väntan på organisationens nästa kongress, den enda instans som har mandat att verkställa uteslutningar.

Slagit sönder solidaritet

I ett pressmeddelande slår organisationen fast att det ryska förbundet har ”slagit sönder” solidariteten med sina systerförbund genom att etablera sig på ockuperade områden i Ukraina.

Man försvarar sig också mot kritiken om att beslutet tagit för lång tid.

“För oss har det varit viktigt att agera strikt mot våra regler som säkerställer att ingen medlem råkar ut för godtyckligt maktmissbruk”, skriver IFJ:s ordförande Dominique Pradalieé i pressmeddelandet.