När Ryssland angrep Ukraina valde det ryska journalistförbundet RUJ att aktivt stödja invasionen.

Det skapade en spricka i det globala journalistfacket IFJ där snart nog alla övriga medlemmar har fördömt Rysslands agerande.   

Flera nationella förbund har krävt att det ryska facket ska kastas ut ur organisationen. Men det är först nu, ett år efter invasionen, som IFJ på ett extrainsatt styrelsemöte ska ta ställning till uteslutningsfrågan. 

Journalistförbundet kräver uteslutning

– Vi gick ut offentligt med att vi krävde uteslutning när vi förstod att det ryska journalistfacket öppnat kontor på ockuperad ukrainsk mark, säger Svenska journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

– Vi ser det som en del i den ryska krigsföringen.  

Vad gör journalistförbundet om det ryska facket inte utesluts?
– Vi förväntar oss självklart att IFJ ska utesluta det ryska förbundet. Om det inte utesluts behöver vi verkligen analysera situationen och överväga hur vi ska göra med vårt medlemskap.

Protest mot Putinlojalt fack

Övriga Norden har redan gått före. Journalistförbunden i Danmark, Finland, Norge och Island begärde utträde ur IFJ i slutet av januari, i protest mot att organisationen inte kastat ut det Putinlojala facket. 

Ulrika Hyllert anser att det är problematiskt att uteslutningsfrågan ”dragits i långbänk”, men säger att det svenska förbundets situation är annorlunda än grannarnas.  

– Det som är svårt för oss i Sverige är att vi till skillnad från kollegorna i Norden har biståndsprojekt som är oerhört värdefulla för kollegor i länder som inte har pressfrihet. De går via IFJ och fungerar felfritt. Skulle vi lämna kommer det få konsekvenser för de journalister som har störst behov av stöd. 

Har kontroversen och avhoppen försvagat IFJ?
– IFJ har själv satt sig i den här situationen genom att inte ta tag i problemet. Det gör att man tappar förtroende, det gör att man tappar i handlingskraft. Så ja, man är försvagade, säger Ulrika Hyllert.

Ryska journalistförbundet

I samband med invasionen av Ukraina förbjöd den ryska mediemyndigheten Rozkomnadzor förbjudit medier att använda orden invasion, krig eller angrepp för att beskriva kriget.

Ryska journalistförbundet (RUJ) ställde sig bakom censurreglerna. På sin egen sajt beskriver RUJ kriget som en ”särskild militäroperation”.

I oktober öppnade RUJ fyra fackkontor på ockuperad rysk mark.

De nordiska journalistförbunden hade redan innan invasionen brutit kontakten med RUJ, på grund av förbundets täta kopplingar till den ryska regeringen.