Det spanska parlamentet röstade i december för förslaget. Om även senaten, som snart ska rösta, antar det blir Spanien först i Europa med betald mensledighet, uppger SVT.

Staten ska kompensera för hela lönebortfallet i upp till tre dagar i månaden.

Förslaget har varit omdebatterat. Delar av fackföreningsrörelsen har framfört kritik och menat att kvinnor riskerar att stigmatiseras.

Svåra menssmärtor

Svenska Försäkringskassan publicerade förra året en forskarrapport om situationen för kvinnor med gynekologiska smärtsjukdomar, bland annat endometrios som ger svåra menssmärtor. 

Där konstateras att smärttillstånden påverkar de drabbades inkomster.

Rapportförfattarna landar i att patientgruppen behöver få tidigare och bättre vård.  

De uppger att det i snitt tar åtta till tio år från en första vårdkontakt till diagnos och rätt behandling för endometrios.

Hänvisad till sjukskrivning

När det gäller rätten att stanna hemma på grund av smärta är man i Sverige hänvisad till sjukskrivning, med karensavdrag. Det finns dock ett så kallat särskilt högriskskydd.

Det innebär en möjlighet att slippa karensavdraget om man lider av en sjukdom som leder till upprepad sjukfrånvaro.