Ett ettårigt avtal med 5,5 procent i lönepåslag, plus ett engångsbelopp på 5 726 kronor.

Det kravet förde Transport fram när de förra veckan växlade avtalskrav med arbetsgivarsidan. Kollektivavtalen ska förhandlas om under våren.

Transport har på egen hand ställt sig utanför det samordnade lönekrav som övriga LO-förbund enats om, på 4,4 procent.

– Vi har räknat utifrån vad den konkurrensutsatta industrin klarade av i Tyskland, säger Transports ordförande Tommy Wreeth om kravet på 5,5 procent.

Han hänvisar alltså till nivån i redan tecknade tyska avtal.

Industrins avtal norm

I Sverige brukar den svenska industrins löneöverenskommelse bli norm för övriga arbetsmarknaden. Industrins avtal är inte klara men de fackliga kraven ligger, liksom i LO-samordningen, på 4,4 procent.

Varför utgår ni från industrin i Tyskland och inte från vad samma sektor kommer fram till i Sverige?

– Den största konkurrerande industrin i Europa är den tyska. Det man klarar i Tyskland borde väl svensk industri klara av? Vi tycker helt enkelt att LO-samordningens krav är för lågt.

Transport kräver också 5 726 kronor i ett engångsbelopp. Det är tänkt som ersättning för de sju månader under 2020 då lönehöjningar dröjde för att förhandlingarna pausats under pandemin.

– Vi fick vänta sju månader och med facit i hand var det ingen bra lösning. Då är det väldigt rimligt att få tillbaka de pengarna nu, tycker Tommy Wreeth.

Skattefritt engångsbelopp

Han vill att engångsbeloppet ska vara skattefritt och hänvisar igen till Tyskland, där man har gjort upp om skattefria engångsutbetalningar.

– Jättesvårt om man står där ensam. Men vi har yrkesgrupper som är starka. Vi är beredda att ta en fajt om det behövs, säger han om Transports möjlighet att i praktiken få ut mer än vad den svenska industrin landar på.

Han tror också att fler LO-förbund kan bli missnöjda och agera på egen hand om industrins överenskommelse ger låga lönepåslag.

Arbetsgivarsidans linje är att man ska följa nivån på den svenska industrins löneökning. Industrins avtal ska vara klara i slutet av mars, då kommer transportsektorns förhandlingar komma i gång på allvar.