”Är din chef en psykopat?” är en fråga som fått spridning de senaste åren.

Svaret är troligen nej, konstaterar forskare vid Umeå universitet. 

Det är däremot vanligt med destruktivt ledarskap. Mer än var tredje anställd i Sverige uppger att deras chef utövar någon form av destruktivt ledarskap. 

Enligt forskargruppen i Umeå beror det dock snarare på stress och dålig arbetsmiljö, än på personlighetsbrister hos chefen. 

Destruktivt ledarskap ett problem

Att många chefer har ett destruktivt ledarskap är ett problem även om de inte är psykopater.

Ledarskapet påverkar hur de anställda upplever stress och trivsel, och det är cheferna som har ansvar för arbetsmiljön. 

– Detta innebär att ledarskapet är en viktig faktor i organisationer för att hantera och förhindra uppkomst av ohälsa. Därför är det viktigt för organisationer och samhället i stort att förstå hur destruktiva ledarbeteenden uppstår, säger Susanne Tafvelin, projektansvarig och docent vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Chefen för passiv

Studien visar att den vanligaste formen av destruktivt ledarskap är att chefen är för passiv.

Det kan handla om att chefen är frånvarande och undviker att fatta beslut och ta tag i problem. Aggressivitet eller kränkande beteende är betydligt ovanligare.

För att undvika destruktivt ledarskap är det viktigt att skapa goda förutsättningar och bra arbetsmiljö för cheferna.

Det är också viktigt att identifiera och stötta stressade chefer i tid innan deras stress påverkar ledarskapet.