En anställd som har varit sjukskriven kan vilja ha med skyddsombudet på möte om hur man ska komma tillbaka till jobbet. Eller på möten om exempelvis mobbning.

Men tidningen Arbetsvärlden skriver att Arbetsmiljöverket har kommit fram till att man inte kan ställa sådana krav. 

Tidningen har tagit del av ett internt dokument från myndigheten, framtaget för ungefär ett år sedan.

Det är en rättslig utredning av skyddsombudens roll. Den gjordes i samband med att Arbetsmiljöverket tog fram nya föreskrifter om arbetsanpassning.

Oro på arbetsplatser

Enligt Arbetsvärlden har dokumentet läckt och skapat oro på arbetsplatser.

De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har, med hjälp av arbetsrättsjuristen Lars von Ehrenheim, skickat ett svar till Arbetsmiljöverket.

Lars von Ehrenheim säger till Arbetsvärlden att det är ”fullständigt absurt” att ett skyddsombud inte ska kunna representera en arbetstagare:

– Klart ett skyddsombud ska kunna driva ett ärende om att få hjälpmedel, personlig skyddsutrustning eller vad det nu kan vara.

Företräda arbetstagare som grupp

Men enligt Arbetsmiljöverkets slutsatser är skyddsombudens roll att företräda arbetstagare som grupp och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö i helhet. 

Myndighetens ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson säger till Arbetsvärlden att man har kommit fram till arbetsmiljölagen inte reglerar skyddsombuds medverkan i enskilda arbetstagares ärenden.

– Vi kan inte ställa krav på att skyddsombud ska medverka, säger han.