Högre krav för arbetskraftsinvandring

Ett lönegolv för arbetskraftsinvandring ska sättas. De som hittat ett jobb i Sverige som betalar under den lönen får inte komma hit. Det slår nya regeringsunderlaget (M, KD, L, SD) fast i sitt ”Tidöavtal”. Den exakta lönegränsen ska utredas, menar partierna, som ändå ser framför sig en gräns som går vid medianlönen i Sverige (33 200 kronor). Svenskt Näringsliv är kritisk och menar att deras medlemsföretag behöver de anställda som kommer hit. 

Förändringarna av Arbetsförmedlingen fortsätter

Framtiden för jobbmyndigheten nämns varken i Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen. Men inget av regeringspartierna vill lägga ner myndigheten. Däremot vill de förändra den, i linje med det som förra regeringen påbörjade. Jobbförmedlandet ska skötas av privata aktörer. Partierna vill även se färre arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Ingen stupstock i sjukförsäkringen

Någon bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, av kritiker kallad ”stupstock”, ska inte införas. Beskedet gavs nyligen av Oscar Sjöstedt (SD) i en intervju med Arbetet. Moderaterna gick till val på att återinföra tidsgränsen, men enligt Sjöstedt är de fyra samarbetspartierna överens om att inte röra den

Samma a-kassa som nu

”Dagens nivå på a-kassan ska gälla även framgent”. Det sade statsminister Ulf Kristersson (M) i sin regeringsförklaring. Motvilligt, ska sägas, för på den punkten fick han ge efter för Sverigedemokraternas krav. Pandemihöjningen av a-kassan blir alltså kvar.

Krav på aktivitet

De som får försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag. Så står det i Tidöavtalet. Det ska vara insatser som höjer kompetensen och ökar jobbchanserna. Även tidigare statsministern Magdalena Andersson har haft liknande tankegångar. I somras tillsatte dåvarande regeringen en utredning om det med deadline 1 december 2023.

Sänkta skatter för fler jobb

Arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa ska få lägre anställningskostnader. Enligt Tidöavtalet ska det också bli mer lönsamt att gå från ”bidrag” till arbete, något som enligt partierna både handlar om ”effektiva bidragssystem” och beskattning av arbetsinkomster.

Omställningsstudiestödet ändras

När lagen om anställningsskydd ändrades nyligen fick facken ett omställningspaket i utbyte. Enkelt förklarat. Men i Tidöavtalet tycks de fyra partierna vilja rucka på överenskommelsen som av parterna på arbetsmarknaden ses som helig. De vill att det nya studiestödet ska användas till utbildningar där det råder hög efterfrågan på arbetsmarknaden.