Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar regering tillsammans. Det framgick av den presskonferens partierna höll tillsammans med Sverigedemokraterna på fredagsförmiddagen.

Sverigedemokraterna kommer samtidigt få ett samordningskansli i riksdagskansliet.

Dessutom presenterades en lång överenskommelse med sakpolitik som ska genomföras under mandatperioden.

Bland annat handlar det om en betydligt hårdare migrations- och kriminalpolitik med bland annat visitationszoner och avskaffande av permanenta uppehållstillstånd, lägre bistånd och fokus på kärnkraft.

A-kassa kvar på dagens nivå

På arbetsmarknadsområdet var kanske den största nyheten att a-kassan blir kvar på dagens nivåer. Den tillfälliga pandemihöjningen blir alltså kvar, ett krav från Sverigedemokraterna i förhandlingarna.

– Det är en entydig och djup förlust för Moderaterna. Men jag kan leva med den eftersom det var en nödvändig del av kompromissen, sa Ulf Kristersson (M) på presskonferensen.

Arbetskraftsinvandringen ska också skärpas med ett höjt inkomstkrav, ”till motsvarande medianlönen”.

– Det handlar om att förhindra fortsatt inflöde av lågkvalificerad arbetskraft med väldigt låga löner, sa Jimmie Åkesson (SD).

Utreda staten och vården

Kristdemokraterna har i förhandlingarna fått igenom en utredning om att staten ska ta över ansvaret för vården från regionerna samt en rad andra förslag på vårdområdet som en nationell vårdförmedling och en ”kraftig utbyggnad av primärvården”.

– Vi är eniga om att utreda för- och nackdelar samt föreslå hur ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap för vården ska gå till, sa Ebba Busch (KD).

En fråga där högerpartierna har haft vitt skiljda uppfattningar är sjukförsäkringen. Moderaterna har velat återinföra den så kallade stupstocken och spara stora summor på sjukförsäkringen, något som Sverigedemokraterna varit emot.

På presskonferensen nämndes inte sjukförsäkringen och i dokumentet från partierna, Tidöavtalet, framgår inte tydligt vad som kommer hända.

Där formuleras det som att ”Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet för den som på grund av sjukdom inte kan arbeta. Fokus ska vara på rehabilitering och utformningen ska motverka onödigt många sjukskrivningar, särskilt långa sådana, bland annat genom tydligt definierade avstämningstillfällen”.

LO: Oroväckande tomt

LO:s ordförande Susanna Gideonsson kommenterar de presenterade förslagen på Twitter.

”Glädjande att högern släppt sina förslag om slaktad a-kassa. Jag förutsätter att det också gäller SD:s förslag om sänkt ersättning efter 100 dagar. Oroväckande tomt på arbetsmarknadspolitik när landet går in i ekonomisk kris. Nu krävs åtgärder för att arbetslösheten inte ska öka.”

Arbetsmarknadsförslag i nya överenskommelsen

 • Statligt huvudmannaskap över vården ska utredas.
 • Höjt lönegolv för arbetskraftsinvandrare. Golvet ska motsvara medianlönen.
 • A-kassan behålls på dagens nivå.
 • Friskolors vinster ska begränsas om de har dåliga resultat.
 • Svårare för icke-medborgare att ta del av olika förmåner som föräldrapenning och barnbidrag. Kvalificering ska krävas.
 • Bidragstak – den som kan arbeta ska aldrig kunna få högre inkomster från bidrag än genom eget arbete.
 • Aktivitetskrav för dem som har försörjningsstöd.
 • Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. Sänkt skatt på pension.
 • Lägre anställningskostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa.
 • Färre arbetsmarknadspolitiska insatser.
 • Utreda ansvaret för långtidsarbetslösa mellan kommuner och stat.
 • ”Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet.” Exakt vad det innebär framgår inte av dokumentet.