För ett år sedan punkterades den kinesiska fastighetsbubblan. Då meddelade fastighetsjätten Evergrande att företaget inte kunde betala sina skulder på svindlande 300 miljarder dollar, motsvarande nästan hälften av Sveriges bruttonationalprodukt.

Evergrande har blivit symbolen för landets fastighetskris men flera av branschens andra bjässar har svåra likviditetsproblem. 

När fastighetsbolagen inte kan betala har byggprojekt stannat av. Det har i sin tur lett till att många byggnadsarbetare inte fått lön för sitt arbete. 

– De är fortfarande skyldiga oss 6 000 yuan, säger byggnadsarbetaren Dai till China Labour Bulletin, en Hongkongbaserad organisation som bevakar arbetsrättsliga frågor i Kina.

– Vi blev lovade att vi skulle få lönen när jobbet var klart.

Migrantarbetare bygger Kina

6 000 yuan motsvarar drygt 9 000 kronor. För Dai, som likhet med många andra byggjobbare är migrantarbetare från Kinas fattiga inlandprovinser, är det en stor summa.

Dai installerade isolering på ett byggprojekt i Xinjiang i nordvästra Kina. Han hade jobbat åt underentreprenören tidigare och beskriver företaget som ”pålitligt”. Men problemet var att underentreprenören inte heller fick betalt. 

Fler konflikter i byggsektorn

Det finns inga siffror på hur många byggjobbare som blivit blåsta på lönen, men China Labour Bulletins strejkkarta visar att rekordmånga protester ägde rum i byggsektorn under första halvåret 2022. 

”Protester mot obetalda löner inom byggsektorn fortsätter att vara den vanligaste och mest desperata formen av arbetskonflikt i Kina – och möts allt oftare av våld – trots regeringens löften att få ett slut på det utbredda problemet”, skriver organisationen. 

Ingen hjälp av lagen

Precis som i Sverige präglas Kinas byggbransch av snåriga entreprenadkedjor med underentreprenörer i flera led. År 2020 införde Kina en form av huvudentreprenörsansvar. Tanken är att huvudentreprenören är skyldig att betala lönerna om underentreprenörer fifflar eller går i konkurs. 

Men för Dai och hans kollegor var lagen inte till någon hjälp. De visste inte vem huvudentreprenören var. 

– Det var ett stort projekt, så det är många bolag, säger han.

Inga fria fack i Kina

Den enda tillåtna fackliga organisationen i Kina är Allkinesiska fackföreningsfederationen, ACFTU, som har knappt 200 miljoner medlemmar.

Organisationen är underställd landets politiska styre och ska enligt stadgarna utgöra en ”bro mellan Kommunistpartiet och den arbetande massan”.

Källa: Union to Union.