Medlarna löste knuten. Byggnads och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier sa ja till medlarbudet. Det innebär att byggstrejken är avblåst.

Medlarnas lösning innebär att ett huvudentreprenörsansvar införs och det innebär att facket och huvudentreprenören ska utreda och försöka lösa tvister mellan facket och underentreprenörer. Arbetsgivarorganisationen ska finansiera en fond som ska se till att anställda hos underentreprenörerna ska få vettig ersättning för sitt arbete – när alla andra möjligheter är uttömda.

På det här viset får Byggnads igenom sitt krav på huvudentreprenörsansvar och skydd av de anställda hos underentreprenörer samtidigt som arbetsgivarna fått gehör för att huvudentreprenören inte ska behöva betala för att andra företag missköter sig.

– Vi har skrivit historia. Vi har infört ett huvudentreprenörsansvar som regleras i kollektivavtal, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm efter fackets ja till medlarbudet.

– Vi har hittat en lösning som tar ansvar för våra medlemmar och som kan hjälpa oss att skapa ordning och reda. Om ett företag är oseriöst så finns det en försäkring. Det är en trygghet, sa Ola Månsson vd för Sveriges Byggindustrier efter att ha sagt ja till budet.

Medlarbudet som både Byggnads och Sveriges Byggindustrier har sagt ja till innebär också att om fack och arbetsgivare inte lyckas lösa sina motsättningar kan Byggnads begära att frågan prövas av en särskild OR-nämnd (ordning och reda-nämnd). Nämnden bestämmer om en arbetsgivare är skyldig att betala ersättning till anställda eller slipper betala. Nämndens beslut går inte att överklaga.

Och det är den nyinrättade OR-fonden som ska betala ersättningen. Fonden ska inrättas av Sveriges Byggindustrier och fonden har möjlighet att kräva tillbaka utbetald ersättning av den arbetsgivare som misskött sig.

Både fackets Johan Lindholm och arbetsgivarnas Ola Månsson tänker sig att de nya reglerna i första hand ska fungera förebyggande.

Men parterna i byggbranschen är långt från harmoniska i varandras sällskap. Arbetet erfar att trots en gemensam överenskommelse om att tillsammans berätta utåt om överenskommelsen släppte arbetsgivarna sitt pressmeddelande medan fack och arbetsgivare fortfarande pratade med medlarna.

Och i sitt pressmeddelande skriver arbetsgivarna om försäkring och lägsta lön och det irriterar facket. Ingenstans i hemställan från medlarna finns något skrivet om en försäkring och begreppet lägsta lön accepteras inte av facket. Hemställan innehåller i stället en hänvisning till en avtalspargraf.