De stora nedskärningarna på betalningsföretaget Klarna under våren fick stor uppmärksamhet. Tio procent av de omkring 7 000 anställda skulle behöva lämna, enligt ledningen.

Beskedet kritiserades bland annat för att ha skett genom en förinspelad video, men också för att inte ha förhandlats med facket.

Nu kan Unionen dra Klarna inför domstol för den bristande informationen, enligt ett pressmeddelande från fackförbundet.

Kallade Klarna till förhandling

I juni kallade Unionen och Finansförbundet Klarna till förhandling för brott mot medbestämmandelagen, MBL, en förhandling som nu har slutat i oenighet.

– Klarna varken förhandlade eller informerade klubben om uppsägningarna. Då menar vi att de inte uppfyllt sina skyldigheter i lagen om medbestämmande, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen i pressmeddelandet.

Nästa steg i processen är enligt Unionen att stämma Klarna i domstol och kräva skadestånd för brott mot MBL.

I ett skriftligt svar på kritiken från Unionen menar dock Klarna att deras uppfattning är att ”inget arbetsrättsligt regelverk har åsidosatts”.

”Det är tråkigt att Unionen avvisar den överenskommelse som vi nådde med Finansförbundet, samt att de vill avsluta förhandlingen i oenighet. Vi hade naturligtvis hoppats att kunna avsluta detta och gå in i nästa fas med utökat samarbete”, skriver Klarna.