– Jag har inga planer på att tacka ja till erbjudandet om att sluta. Jag vill fortsätta kämpa för kollektivavtal på Klarna, säger Sen Kanner, ordförande för Unionens klubb på företaget.

Det var i förra veckan som Klarna gick ut med att man behövde göra sig av med personal. Enligt företaget är det omkring 10 procent av de 7 000 anställda i Sverige som har fått eller kommer att få ett erbjudande om att sluta.

Den som tackar ja erbjuds en extra månads uppsägningstid jämfört med vad som krävs i lagen.

– Ett problem är att många inte har kunskaper om den svenska arbetsrätten. Jag har hört många som sagt att de blivit uppsagda, men så är det ju inte. De förstår inte att de kan säga nej, säger Sen Kanner.

Frivillig lösning

Företaget försöker alltså lösa övertaligheten på frivillig väg, det vill säga att få tillräckligt många att tacka ja.

– Sedan, när dammet lagt sig, måste företaget bestämma sig för om det räcker, eller om man ska åberopa arbetsbrist och börja säga upp folk. Men då måste de ju förhandla med facket, säger Sen Kanner.

När det gäller facket och Klarna är relationen ansträngd. Sen Kanner berättar om ett stormöte på företaget där vd, Sebastian Siemiatkowski, kommit med en rad antifackliga uttalanden.

Bland annat ska han ha upprepat det han tidigare sagt, att de anställda på Klarna inte vill ha kollektivavtal. Något som facken på Klarna länge kämpat för. 

”Rädd för repressalier”

Totalt finns det nio fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen. Av dem finns fem med på listan över anställda som uppmanas att sluta, enligt Sen Kanner.

– Jag har svårt att se det som något annat än ett straff för vårt engagemang.

Sedan tillägger hon:

– Anledningen till att jag inte uttalat mig så mycket i media är för att jag är rädd för repressalier. Särskilt med tanke på de antifackliga uttalanden som Sebastian Siemiatkowski kommit med och att så många av oss fackliga är drabbade.

Samtidigt som hon kritiserar den högsta ledningen framhåller hon att HR-avdelningen varit mycket stöttande för de drabbade. 

”En ljuspunkt”

Sen Kanner beskriver den senaste tiden som kaotisk, med bara tre timmars sömn per natt. Samtidigt som hon själv finns med bland dem som omfattas ska hon finnas där som stöd för andra medlemmar på företaget.

Hon kan ändå se en ljuspunkt i allt elände: En rusning till facket. På mindre än två veckor har klubben gått från 660 till närmare 1 000 medlemmar. Bara förra tisdagen, då beskedet kom, värvades 200 nya medlemmar.

– Fler och fler förstår fördelarna med att vara med i facket och fördelarna med att ha kollektivavtal.

Arbetet har sökt Klarna för en kommentar. I ett mejlsvar skriver kommunikationsavdelningen:

”Att Klarna skulle vilja straffa någon som är aktiv i facket är en extremt allvarlig anklagelse som vi kraftfullt dementerar. Sebastian ser uppskattande på facket, något som han tydligt uttryckte i en intervju med Dagens Nyheter förra veckan.”