När två inspektörer från Arbetsmiljöverket nyligen gjorde en inspektion på Klarnas huvudkontor upptäckte de att personal hade jobbat natt utan att det finns något kollektivavtal som reglerar det.

– Det är inte tillåtet att arbeta natt i Sverige utan att ha kollektivavtal som medger undantag, eller en dispens från Arbetsmiljöverket, säger Jenny Bengtsson, en av inspektörerna som besökt Klarna, till tidningen Kollega.

Jenny Bengtsson säger till Kollega att Klarna har överträtt lagen åtminstone vid något tillfälle.

Nu vill Arbetsmiljöverket utreda i vilken omfattning det skett, för att se om bolaget ska betala en sanktionsavgift. Klarna måste därför skicka in scheman eller tidrapportering som visar hur personalen jobbat.

Flera brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket hittade också andra brister i arbetsmiljöarbetet.

Bland annat har Klarna inte undersökt arbetsmiljön tillräckligt väl, och inte sett till att cheferna har tillräckliga kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket kräver att bolaget åtgärdar problemen under hösten.

Klarna saknar kollektivavtal men det finns en lokal fackklubb.