49,6 miljoner människor levde i modernt slaveri under fjolåret. Det är en ökning med 9,3 miljoner människor sedan den senaste globala uppskattningen gjordes 2016. 

Det är FN:s arbetslivsorgan ILO och migrationsorganisation IOM som presenterar siffrorna i en ny rapport, som tagits fram med antislaveriorganisationen Walk Free. 

Till modernt slaveri räknar FN både tvångsarbete och tvångsäktenskap. 

Antalet som sitter fast i tvångsarbete har ökat med 2,7 miljoner människor. 

Migrantarbetare löper tre gånger högre risk att pressas till tvångsarbete. I absoluta tal finns flest tvångsarbetare i Asien, men sett till andel av befolkningen är tvångsarbete vanligast i Mellanöstern.

Tvångsäktenskap ökar kraftigt

Utvecklingen är än mer dramatisk när det gäller tvångsäktenskap. Från 2016 till 2021 ökade antalet människor som gifts bort utan sitt medgivande med 6,6 miljoner. 

FN-organen skriver i rapporten att siffran bygger på en snäv definition av tvångsäktenskap och att det verkliga antalet sannolikt är betydligt högre. 

Enligt FN kan ökningen bara delvis förklaras av pandemin, eftersom större delen av mätperioden gäller åren innan covid-19. 

Dystert för Agenda 2030

Den dramatiska ökningen av modernt slaveri är den senaste i raden av global siffror som pekar åt fel håll. Tidigare har FN och världsbanken larmat om att både den extrema fattigdomen och barnarbetet har ökat för första gången sedan millennieskiftet. 

De senaste årens utveckling försvårar möjligheten att nå de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. 

– Modernt slaveri är motsatsen till hållbar utveckling. Ändå fortsätter det år 2022 att vara en grundbult i den globala ekonomin, säger Grace Forrest på Walk Free i ett uttalande. 

Modernt slaveri

FN delar in modernt slaveri i tvångsarbete och tvångsäktenskap. 

Modernt slaveri har ökat både i relativa och absoluta tal. År 2021 levde enligt FN:s siffror 27,6 miljoner människor i tvångsarbete och 22 miljoner i tvångsäktenskap. FN menar dock att att det verkliga antalet, särskilt vad gäller tvångsäktenskap, är betydligt högre.   

Av de 27,6 miljoner människor som utsätts för tvångsarbete återfinns 63 procent i den privata sektorn. 

23 procent, eller 6,3 miljoner människor, har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. 

14 procent, 4 miljoner människor, hålls i statligt organiserat tvångsarbete.

Källa: Global estimates of modern slavery