De internationella ansträngningarna för att bekämpa barnarbete har länge betraktats som en framgångshistoria. Men för första gången sedan FN började mäta, för 20 år sedan, stiger nu siffrorna. 

Under åren 2016–2020 ökade antalet barn som tvingas jobba med 8,4 miljoner. Det innebär att det nu finns totalt 160 miljoner barnarbetare i världen, enligt en ny rapport från FN:s arbetslivsorgan ILO och barnfond Unicef, som presenteras inför internationella dagen mot barnarbete. 

FN-organen befarar dessutom att siffrorna kommer att stiga ytterligare. Ytterligare nio miljoner barn kan tvingas in i barnarbete innan utgången av 2022, till följd av ökad fattigdom i pandemins kölvatten.

– Coronakrisen förvärrar en redan dålig situation. När de ställs inför arbetslöshet och ökande fattigdom tvingas familjer fatta hjärtskärande beslut, säger Unicefs verkställande chef Henrietta Fore på en digital presskonferens.

Nu tvingas 160 miljoner barn jobba

Sett till andelen av världens barn som arbetar ligger siffrorna stilla. Ökningen på drygt åtta miljoner barn förklaras med den globala befolkningsökningen. 

Utveckligen utgör ändå ett trendbrott. Vid tidigare mätningar har antalet barnarbetare minskat i både procentuella och absoluta tal. 

Särskilt oroande är att den ökning FN nu rapporterar sker i den yngsta åldersgruppen, barn i åldrarna fem till elva år. I åldersgrupperna 12-14 och 15-17 fortsätter barnarbetet i stället att minska. 

Rapporten visar också växande skillnader mellan regioner. 

Barnarbetet fortsätter att minska i Asien och Latinamerika. Men nedgången där äts upp av ökningen i Afrika söder om Sahara, där barnarbetet ökar både i procent och i absoluta tal. Regionen har nu fler barnarbetare än resten av världen sammantaget. 

Utan ett genombrott i Afrika söder om Sahara finns ingen chans att uppnå delmål 8,7 i Agenda 2030, om att utrota allt barnarbete till år 2025, skriver FN-organen i rapporten.

– I Afrika som helhet finns 20 miljoner fler barnarbetare än för fyra år sedan. Det är en ökning med 27 procent, säger ILO:s generalsekreterare Guy Ryder på en presskonferens under FN-organets pågående årsmöte i Genève..

– Nästan ett av fem afrikanska barn är fast i barnarbete. I Afrika söder om Sahara är det ett av fyra.

Barnarbete

Vid utgången av 2020 fanns 160 miljoner barnarbetare i världen. Vid den senaste mätningen 2016 var antalet 151,6 miljoner. Vid den första mätningen år 2000 fanns 254,5 miljoner barnarbetare. 

Ökningen sker i den yngsta och mest sårbara åldersgruppen. Antalet barnarbetare i åldrarna fem till elva har ökat med 16,8 miljoner sedan 2016.

I världen som helhet tvingas nästan ett av tio barn arbeta. I Afrika söder om Sahara är andelen ett av fem barn.

Av världens barnarbetare bor 122,7 miljoner på glesbygden medan 37,3 miljoner bor i städer. Närmare 70 procent av alla barnarbetare jobbar inom jordbruket. 20 procent jobbar inom servicesektorn och resterande 10 procent inom tillverkning/industri.

Av världens barnarbetare är 97 miljoner pojkar och 63 miljoner flickor. En förklaring till skillnaden är att flickor utför betydligt mer oavlönat arbete inom det egna hushållet.  

Källa: ”Child Labour 2020”