– Efter att allt var fullbordat och LO antagit huvudavtalet har vi sett över konsekvenserna av att vara med respektive att stå utanför. I demokratisk ordning har vi funnit att det är bättre att ansluta sig till uppgörelsen än att inte göra det, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare i Seko.

När LO:s representantskap i juni bestämde att LO skulle underteckna ett nytt huvudavtal med Svenskt Näringsliv kunde Seko inte längre påverka avtalets innehåll.

Seko inledde då en process där förtroendevalda från förbundets många avtalsområden har analyserat och diskuterat för- och nackdelar med att ansluta sig till huvudavtalet.

– På alla avtalsområden har vi kommit till samma slutsats: att det är bättre att ansluta sig, säger Mats Ekeklint.

”Sammantagen bedömning”

Seko:s avtalssekreterare vill inte peka ut någon enskild fråga som avgörande för att det blev ”ja” till avtalet.

– Det handlade om en sammantagen bedömning. Men det är klart att bättre möjligheter till omställning väger tungt på ja-sidan.

För att huvudavtalet ska gälla måste fack och arbetsgivare på varje enskilt avtalsområde skriva under. På två avtalsområden, väg- och banavtalet och maskinföraravtalet, har parterna redan skrivit på, något som Byggnadsarbetaren har berättat om.

Processen för att formellt ansluta samtliga avtalsområden pågår och ska vara klar till den 1 oktober, då huvudavtalet och förändringarna i las träder i kraft.

Seko riktade kritik

Seko har riktat skarp kritik både mot hur huvudavtalet förhandlades fram och mot avtalets innehåll. Seko reserverade sig när LO:s representantskap den 20 juni i år beslutade att LO skulle skiva under huvudavtalet.

På frågan om det är känslomässigt svårt att nu ansluta sig till huvudavtalet svarar Mats Ekeklint:

– Nej. Alla förtroendevalda har varit med i diskussionen, och det var inte så svårt att bestämma sig. Jag tror inte att förbundet tar skada av det här.

Fortfarande kritiska

I en text på Seko:s hemsida förklarar förbundet för sina förtroendevalda hur ett nej till huvudavtalet kunde bli ett ja. Fortfarande är förbundet kritiskt både till uppgörelsen och hur den vuxit fram, skriver Seko.

”Men våra medlemmar får det inte bättre av att vi sitter med armarna i kors och är sura och arga. Vi måste förhålla oss till en ny verklighet där en majoritet beslutat om något som även påverkar vårt förbund och våra medlemmar.”

Vi hade kunnat hålla fast vid vårt nej av ren princip, resonerar Seko.

”Men det hade inneburit att våra medlemmar hade fått färre positiva effekter när det gäller bland annat omställningsförsäkringar och trygghet. Vi hade dessutom helt avsagt oss rätten att förhandla i viktiga frågor för medlemmarna.”

Omställning som tjänstemän

Inom posten, spårtrafiken och telekombranschen har Seko:s medlemmar samma avtal om omställning som tjänstemännen.

På de här områdena skriver Seko under det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK, i övriga branscher det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.