I förra veckan skrev fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden under en uppgörelse om förändringar i anställningstryggheten, och om mer stöd till dem som måste ställa om till nytt jobb.

Fack och arbetsgivare i den statliga sektorn har nu gjort en motsvarande överenskommelse.

Statligt anställda kommer att få i princip samma studiestöd som privat anställda, och samma stöd för att ställa om till nytt jobb.

Men statliga arbetsgivare får inte lika fria händer som privata företag att välja vilka anställda som ska jobba kvar när personal sägs upp på grund av arbetsbrist.

Lagen ändras 1 oktober

Från och med den 1 oktober ändras lagen så att arbetsgivare oavsett storlek får undanta tre personer från regeln ”sist in, först ut”.

Men i statlig sektor ska den regeln inte gälla hos arbetsgivare med färre än 50 anställda.

Vid myndigheter med fler anställda än så får tre undantag från turordningen visserligen göras – men inte en gång var tredje månad, som i privat sektor, utan högst en gång var sjätte månad.

– Anställningstryggheten har en särskild betydelse för statligt anställda. De måste ha integritet när de fattar myndighetsbeslut, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef vid fackförbundet ST och förhandlingsledare för de olika tjänstemannafacken i statlig sektor.

Ny form av anställning införs

Facken hade helst sluppit undantag från turordningen även hos större statliga arbetsgivare, och kommer att bevaka noga hur undantagen används.

– Ser vi problem, så tar vi upp frågan i avtalsrörelsen nästa år, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Uppgörelsen innebär att en särskild, mycket liberal form av visstidsanställning för statligt anställda, ”anställning för enstaka, kortvariga perioder”, stryks ur den förordning som reglerar statliga anställning.

I gengäld införs en ny form av visstidsanställning som får användas när en myndighet får särskilda extrauppdrag. En sådan anställning får vara i högst två år.

Därtill införs en särskild så kallad meriteringsanställning för jurister vid domstolar, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Missnöje med förhandlingarna

– Det var viktigt för oss att få visstidsanställa längre tid än de tolv månader som kommer att gälla för särskild visstidsanställning i las. Det är rätt vanligt att myndigheter får uppdrag utöver sin ordinarie verksamhet, säger Anna Falck, förhandlingschef vid Arbetsgivarverket.

Åsa Erba-Stenhammar uttrycker missnöje över att de privata arbetsgivarna och facken har fått utforma en stor reform som påverkar hela arbetsmarknaden. Anna Falck säger:

– Det har varit speciellt att förhandla utifrån en uppgörelse från privat sektor som bara dimper ner på andra avtalsområden, där lag och avtal ser helt annorlunda ut.