”Håller på att gå sönder”, messade Johanna Olsson till sin kompis när de försökte boka en träff men jobbet kom emellan. En tid senare sa hon upp sig från Brukarkooperativet JAG.

När Arbetet förra våren granskade assistenternas arbetsvillkor berättade hon om stressen hon upplevt.

Johanna Olsson var anställd som personlig assistent i JAG:s aktiebolag, men hade samtidigt som ”ideellt uppdrag” att sköta bland annat schemaläggning och löpande arbetsledning. 

Företaget har gett vissa av sina närmare 4 000 assistenter sådana uppdrag via den ideella förening som äger assistansbolaget. Ersättning har betalats, men nivån styrs inte av kollektivavtalet. Inte heller andra avtalsregler, om exempelvis arbetstid, har tillämpats för den delen av jobbet.

Nu ska allt följa kollektivavtal

Under det år som har gått sedan Arbetets granskning har Kommunal förhandlat med JAG och nu har man nått en förlikning som ändrar villkoren för de assistenter som jobbar kvar.

Alla uppgifter ska ligga i anställningarna i aktiebolaget – och omfattas av kollektivavtalet. 

Johanna Olsson säger att man har fått igenom det hon hoppades på.

– Det är skönt att det är över. Jag känner ju att det är en seger på alla punkter egentligen, men nu är jag mest trött.

Hon tror inte att det hade hänt om hon inte hade trätt fram i tidningen och hon tycker att det har varit värt processandet.

– Eftersom det var väldigt jobbigt att lämna både min brukare och mina kollegor kändes det som att jag var tvungen att göra det här för att det skulle kännas värt det i slutänden.

Täta avstämningar

Lia Scheding, ombudsman på Kommunal som har skött de centrala förhandlingarna tillsammans med sin kollega Lars-Sture Johansson, säger att den nya modellen ska gälla från årsskiftet och att man sedan kommer ha täta avstämningar för att se hur förändringarna genomförs.

Hon säger att JAG har förflyttat sig mer än hon vågade hoppas på från början.

Vad gör det här för skillnad för personliga assistenter som har sådana här uppdrag hos JAG?
– Allt kommer ligga i en och samma anställning och då ska kollektivavtalets arbetstidsregler och regler om rörliga ersättningar med mera efterlevas. 

Viktigast att ändra villkoren

Johanna Olsson får också ett skadestånd på 70 000 kronor i och med uppgörelsen, men det viktiga för henne har varit att ändra villkoren.

Hon säger att förändringen är nödvändig även om det skulle bli som JAG uppgett till Arbetet tidigare – att assistenter i praktiken kan tjäna mindre med en sådan här modell.

– Även om man skulle få mindre pengar så har man hittills inte haft några rättigheter när man har haft de här avtalen. Och det tycker jag är mer värt.

JAG: Försämringar för alla

Arbetet har sökt Brukarkooperativet JAG för en intervju, men har fått en skriftlig kommentar från ordförande Linda Forzelius som svar.

Hon skriver att JAG, precis som tidigare, ser att förändringarna kommer innebära försämringar för både Brukarkooperativets och Kommunals medlemmar. 

”Det är för oss obegripligt att Kommunal har drivit denna fråga i vetskap om de negativa konsekvenserna för de berörda arbetsledarna”, fortsätter hon.