Johanna Olsson slutade i förtvivlan på assistansbolaget JAG där hon varit personlig assistent och arbetsledare. ”Jag jobbade röven av mig för att få det att funka, men det går inte” sa hon i Arbetets granskning av företaget i våras.

Sedan dess har Kommunal drivit förhandlingar med JAG om hennes rätt till ersättning. Innan sommaren gjordes en överenskommelse om betalning för över- och mertidstimmar.

– Jag fick 40 000 kronor. Jag är nöjd med det, men det var inte det viktigaste för mig. 

Så vad är viktigast för dig?
– Att arbetsledaravtal inte ska vara ett ideellt uppdrag. 

Arbetsuppgifter som ideella uppdrag

JAG har, som Arbetet tidigare berättat, lagt vissa uppgifter som ideella uppdrag.

Johanna Olsson var dels anställd som personlig assistent, dels anlitad som arbetsledare i samma assistansgrupp.

Anställningen fanns hos aktiebolaget JAG, som utför den personliga assistansen.

Men arbetsledning hos JAG är i stället ett ideellt uppdrag som man får via den förening som äger assistansbolaget. I sådana uppdrag ingår uppgifter som brukar förknippas med chefsansvar, bland annat löpande arbetsledning och arbetsmiljöansvar.

Ändå är detta alltså inte en del av anställningen, utan ett uppdrag som ersätts med arvode.

Lokala förhandlingar på fredag

Den tvist som löstes innan sommaren var mellan Kommunal och aktiebolaget. Men nu på fredag fortsätter lokala förhandlingar mellan facket och föreningen om de ideella uppdragen.

– Vi är av uppfattningen att de är att betrakta som anställningar, säger Lia Scheding, förbundsombudsman på Kommunal.

På ena sidan förhandlingsbordet sitter alltså ett fackförbund som tycker att arbetsledarna ska vara arbetstagare, med de rättigheter som gäller på ett jobb.

På andra sidan finns JAG som beskriver sig så här i ett utskick om tvisten, som Arbetet tagit del av: ”Vi är inte bara en arbetsgivare, vi är framför allt ett brukarkooperativ.”

Man ser det som ett förtroendeuppdrag att arbetsleda assistenterna i brukarens ställe, så som hen skulle gjort om hen kunnat. Självbestämmandet för brukaren är helt centralt.

Kommunal: Stor inverkan på arbetsmiljön

Kommunal har kommenterat JAG:s utskick på sin hemsida. Facket skriver att JAG:s modell gör att arbetstidsregler, kollektivavtalade ersättningar, semesterersättning och pensionsavsättningar inte går att tillämpa.

”Detta har en stor inverkan på såväl livsinkomsten som arbetsmiljön för den enskilda arbetstagaren”, skriver Kommunal. 

Man slår fast att det är självklart att arbetsledningen måste skötas av någon med god förståelse för behoven, men att det bör ske inom ramarna för en anställning. 

JAG hävdar å sin sida att personliga assistenter som i dag har även ideella uppdrag skulle förlora inkomst om dessa uppgifter måste rymmas i anställningen.

JAG: Extremt viktiga uppdrag

I mejl skriver Cecilia Blanck, verksamhetschef i Brukarkooperativet JAG, till Arbetet att JAG tycker att uppdragen är extremt viktiga och att de ska ersättas med arvode.

Hon menar att den som tar sig an dem också måste kunna ha ett heltidsjobb.

Enligt hennes resonemang måste arbetstiden som assistent minskas om de nuvarande uppdragen ska ingå i anställningarna. Hon skriver att det skulle innebära betydande inkomsttapp för dem som i dag har dels full lön som assistent och dels arvode för uppdrag.

Ohållbar situation

Enligt Johanna Olsson skapar dock uppdragen en ohållbar situation.

Hon beskrev i Arbetets tidigare granskning hur hon behövt sköta arbetsledaruppgifter på fritiden, samt fått vara beredd att själv fylla luckor i schemat utöver sina egna assistanstimmar.

Hon tycker att det är bra att brukarnas behov står i centrum, men upplever att assistenternas arbetsförhållanden offras.

– De ser bara assistenterna som delar i kampen för brukarnas rättigheter, inte som anställda som ska ha drägliga villkor, sa hon om sin tidigare arbetsgivare i våras.

Läs Arbetets granskning #PressadAssistans