Många har slutat i hemtjänsten för att börja jobba till exempel inom industrin.

– Där får de raster på förmiddagen och har möjlighet att gå på toaletten, säger undersköterskan och huvudskyddsombudet Katarina Stenman om vad som lockar vid sidan om bättre schema och bättre lön.

Hon har undertecknat en av de nio anmälningar om arbetsmiljön i kommunens hemtjänst som har gått först till kommunen och sedan till Arbetsmiljöverket.

Där larmas om situationen på ett jobb som Katarina Stenman älskar.

– Vi har världens finaste jobb, att få hjälpa människor att bo kvar hemma, säger hon och beskriver glädjen i att mötas av ett leende från någon som blir glad över att just hon kommer, att få någon att känna sig trygg.

”Så här illa har det aldrig varit”

Men i nuläget räcker tiden inte till för henne och arbetskamraterna. Kanske hinner de inte städningen, kanske måste de lämna en brukare orolig.

– Jag har jobbat i trettio år i hemtjänsten och så här illa har det aldrig varit, säger Katarina Stenman.

Anmälningarna från de olika enheterna inom kommunens hemtjänst är i stort sett identiska.

Där listas arbetsuppgifter som ska hinnas med utöver själva hembesöken. Några exempel: ordna vikarier, planera om schemat då vikarier saknas, sopa snö för att ta sig fram, kolla mejl, göra apoteksbesök, vara ständigt tillgänglig på anhörigtelefonen, hantera oförutsedda larm. 

Arbetsmiljöverket på besök

Skyddsombuden kräver bland annat riskbedömningar, kartläggning av arbetstider och en handlingsplan för minskade sjukskrivningstal. Samt redovisning för att det finns nog med tid för att förflytta sig mellan brukarna.

– Du kanske har en minut för att gå en kilometer, säger Katarina Stenman.

På onsdagen träffade Arbetsmiljöverket Kalix kommun och skyddsombuden för att inleda sin översyn av situationen. Myndigheten kan sedan kräva förändring av kommunen, beroende på sina slutsatser.

”Ser allvarligt på läget”

Marianne Strömbäck, områdeschef för hemtjänsten i Kalix kommun, säger till Norrbottens-Kuriren att hon ser allvarligt på läget.

– Vi arbetar gemensamt med en handlingsplan för åtgärder tillsammans med arbetsplatsombud och arbetstagarorganisation, säger hon.

Bland annat tittar man på möjligheten att låta icke vårdutbildad personal sköta serviceinsatser som inköp och städ. 

Svårt hitta folk

Marianne Strömbäck säger att det saknas ett antal medarbetare i hemtjänsten inför sommaren.

– Men vi arbetar intensivt med rekrytering av cirka 40 vikarier.

Katarina Stenman säger att det görs försök att komma åt situationen, men att det går långsamt då det är brist på folk.

– Det spelar ju ingen roll om vi tar det till kungen, det finns ju ingen personal att anställa. Man kanske måste tänka från politiken att ”jamen nu är det dags att höja de här lönerna”, så att folk kommer tillbaka från industrin, säger hon.