Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Hamnarbetarförbundet blev tvungna att avbryta sin blockad mot ryska fartyg eftersom det saknades slutdatum.

Sveriges Hamnar hävdade att fackförbundets hamnblockad stred mot fredsplikten av just detta skäl och parterna kom i Arbetsdomstolen överens om att avbryta bojkotten mot ryska fartyg.

Lägger nytt varsel

LO-förbundet Transports blockad har däremot fortgått eftersom den haft ett slutdatum.

– Om vi hade varslat utan slutdatum hade vi åkt dit direkt, sa Transports ordförande Tommy Wreeth till Arbetet förra veckan.

Nu gör Hamnarbetarförbundet om och ”rätt” genom att lägga ett nytt varsel om sympatiblockad till Sveriges Hamnar.

Blockad till 26 juni

Det träder i kraft torsdagen den 26 maj klockan 11 och innebär blockad mot alla ryskägda, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg samt all sjötrafik till och från Ryssland till och med den 26 juni.

– Vi har sett en tydlig nedåtgående trend för svensk handel med Ryssland sedan vår första blockad inleddes i mars. Men tyvärr finns fortfarande enskilda företag i Sverige som vill fortsätta handla med Ryssland under det här vansinniga anfallskriget, säger Hamnarbetarnas förbundsordförande Martin Berg i en skriftlig kommentar.