Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Hamnarbetareförbundet, som vägrat lossa och lasta ryska fartyg sedan den 28 mars, avslutar sin blockad klockan 23:59 i kväll, sedan arbetsgivarnas organisation Sveriges Hamnar hävdat att blockaden strider mot fredsplikten.

Transport fortsätter däremot sin blockad, som inleddes den 1 maj.

– Vår blockad är inte ifrågasatt. Arbetsgivarna har inte kommit med invändningar, säger Magnus Falk, samhällspolitisk chef vid Transport.

Transports ordförande Tommy Wreeth säger att förbundet tänkte igenom sitt varsel mycket noga och följde upparbetade rutiner. Efter att ha konsulterat LO-TCO Rättsskydd satte Transport ut ett tydligt slutdatum för blockaden, som ska pågå till den 31 maj.

– Om vi hade varslat utan slutdatum hade vi åkt dit direkt, säger Tommy Wreeth.

Det var nämligen en av punkterna Sveriges Hamnar anmärkte på gällande Hamnarbetarförbundets blockad.

Vassare än EU:s blockad

Transports blockad gäller ryskägda, ryskkontrollerade och ryskflaggade fartyg.

Därmed är den mycket vassare än EU:s blockad, som enbart gäller ryskflaggade fartyg och dessutom medger undantag för en stor del av godset, bedömer Transport.

Om enbart EU:s blockad hade gällt skulle fyra eller fem ryska fartyg per vecka trafikera svenska hamnar, och där skulle i stort sett allt deras gods få passera eftersom det faller under de undantag som EU-blockad medger, enligt Transport.

– Nu har ryska fartyg upphört att komma till Sverige. I förra veckan kom inte ett enda. Vår blockad har haft effekt, säger Tommy Wreeth.

Transport: Får vara observanta

Rysk militär lär knappast lämna Ukraina till den 31 maj. Kan Transport förlänga blockaden?
– Vi har inte diskuterat det. Det finns inga sådana beslut, svarar Tommy Wreeth.

Och om ryska fartyg börjar dyka upp efter den 31 maj?
– Vi får vara observanta på det. Skulle de komma tillbaka får vi fundera på åtgärder.

Hamnarbetareförbundets blockad upphör alltså natten mellan fredag och lördag. Vad händer om ett ryskt fartyg kommer till en svensk hamn därefter?

– Rent tekniskt har vi arbetsplikt, svarar förbundets ordförande Martin Berg. Det kan bli väldigt märkligt om arbetsgivarna beordrar oss att lossa fartyget. Vi har aldrig brutit en blockad. Skulle den situationen uppstå får vi se vad vi kan göra.