I en granskning i höstas avslöjade Arbetet hur Recoverbolag upprepade gånger har mist tillstånd att riva asbest, men ändå har kunnat fortsätta riva. Arbetsmiljöverket har gett dem nya tillstånd och de har haft tillstånd på flera organisationsnummer.

Recover är en nordisk koncern med runt 3 000 anställda och flera svenska bolag. När Arbetsmiljöverket har återkallat deras företags rätt att arbeta med asbest har det berott på allvarliga brister i hanteringen av det mycket hälsofarliga materialet.

Nyligen har två av bolagen åter beviljats tillstånd att riva asbest.

Recover Skadeservice förlorade, efter beslut av Arbetsmiljöverket, sitt förra tillstånd i september förra året. Myndigheten hade upptäckt att avspärrningar saknades och att avfallet hanterades fel när företaget rev ett asbesttak.

Men i slutet av april i år fick företaget ett nytt ettårigt tillstånd.

Redovisat åtgärder

Bolaget har redovisat en rad åtgärder till Arbetsmiljöverket, för att undvika nya fel. Bland annat ska färre medarbetare arbeta med asbest och de som gör det ska ha tydligt mandat att inte genomföra osäkra arbeten. En fokusgrupp ska säkerställa att jobben görs säkert.

Även systerföretaget Recover riv- och håltagning har sökt om nytt tillstånd i år. Deras gamla tillstånd var på väg att löpa ut, det finns alltid en tidsgräns. 

Arbetsmiljöverket avslår deras ansökan om treårigt tillstånd med hänvisning till att det funnits ”ett flertal allvarliga brister” i företagets rivningsarbeten. Samtidigt ger myndigheten grönt ljus för att riva materialet i ett år framåt, till sista mars 2023.

Arbetet har sökt Recover som har avböjt att kommentera.

Så har företagen kunnat fortsätta riva asbest trots hård kritik och indragna tillstånd:

2019 – Luftsluss saknas

Stoppet: Viktiga skyddsåtgärder, bland annat luftsluss, saknas när ett av Recovers bolag river asbest på ett kraftvärmeverk i Västerås. Arbetsmiljöverket drar in företagets rätt att riva asbest. Företaget överklagar, men förlorar i förvaltningsrätten åtta månader senare.

Så fortsätter ändå asbestjobben: I väntan på att överklagandet ska upp i rätten gör företaget hundratals nya asbestjobb. Även efter förlusten i domstol fortsätter rivningarna. Arbetsmiljöverket beviljade nämligen bolaget nytt tillstånd bara två månader efter att det förra dragits in. Företaget behöver alltså inte vinna tvisten för att få riva asbest.

2020 – Asbest kvar i taket

Stoppet: Samma företag som miste sitt tillstånd och fick ett nytt 2019 river asbest hemma hos privatpersoner i Stockholm. Efteråt finns asbest kvar bland annat runt spikhuvuden i taket. Ett annat saneringsbolag slår fast att hela källaren behöver saneras på nytt. Bristerna leder till att Arbetsmiljöverket drar in tillståndet igen.

Så fortsätter ändå arbetet: Det går ett halvår mellan att Arbetsmiljöverket inspekterar villan och att tillståndet dras in. I sex månader kan företaget alltså fortsätta riva asbest trots bristerna. Arbetsmiljöverket uppger att det berodde på krångel med att testa asbestproverna.

När tillståndet dras in fortsätter asbestrivningar i andra Recoverbolag.

Linda Lindblad, jurist på Arbetsmiljöverket, sa i höstas till Arbetet att det inte går att återkalla tillstånd för att ett företag är sammankopplat med ett annat som inte skött sig.

– Man får ta det bolag för bolag.

2021 – Sanering utan avspärrning

Stopp 1: I mars nekar Arbetsmiljöverket nytt tillstånd till bolaget som gjort fel på kraftvärmeverket och i villan. Myndigheten ser inte något som talar för att hanteringen ska ske under betryggande säkerhet.  

Så fortsätter ändå arbetet: I juni koncentrerar Recover, som växt genom företagsköp i Sverige, verksamheten till tre systerbolag. De har lite olika inriktning och olika organisationsnummer men samma logotyp, styrelseordförande och hemsida. I omorganisationen läggs asbestsaneringen under andra organisationsnummer än det som nu saknar tillstånd.

Stopp 2:  Fem veckor efter omorganisation inspekterar Arbetsmiljöverket ett Recoverbolags rivning av ett asbesttak. Allvarliga brister upptäcks, bland annat är området inte avspärrat och skräpet felaktigt hanterat. Tillståndet dras in även för detta bolag.

Så fortsätter ändå arbetet: Nu har ett av tre Recoverbolag, Recover riv- och håltagning, kvar sitt asbesttillstånd. Arbetsmiljöverkets diarie visar att de tar över jobb som systerföretaget inte kan genomföra efter att ha mist tillståndet.

2022 – Två nya chanser

Recover riv- och håltagnings tillstånd är på väg att löpa ut på grund av tidsbegränsning och företaget ansöker om ett nytt, treårigt tillstånd. Arbetsmiljöverket skriver att man ”funnit ett flertal allvarliga brister” vid företagets asbestrivningar under den tidigare tillståndstiden. Därför nekas företaget treårigt tillstånd, men får tillstånd för ett år framåt.

Recover Skadeservice miste sitt tidigare tillstånd med anledning av bristerna på sågverket 2020. Nu söker de om nytt och får bland annat möta Arbetsmiljöverket för att redogöra för sina kunskaper, samt lämna in redogörelser för hur de ska undvika brister framöver. Den 21 april beviljas företaget ettårigt tillstånd.