Ifrågasättandet av hur större bolag handskas med materialet kommer flera år efter att Byggnads och Glasbranschföreningen larmat om faran med just asbest i äldre fönstermaterial.

Hösten 2015 gick de tillsammans ut med att asbest i fönsterkitt är vanligare än vad som varit känt i branschen. Asbest förekommer dessutom i tätningen av skarven mellan fönsterram och husvägg.

Om asbest inte hanteras rätt när äldre fönster rivs ut utsätts såväl de som gör jobbet som de som bor i husen och de som tar emot fönstren på återvinningscentralen för risker. 

Initiativtagare till att undersöka förekomsten av asbest 2015 var Johnny Daveman, ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland och tidigare glasarbetare. Han är inte nöjd med effekterna av larmet.

– Det går trögt. Vissa gör det ganska bra, men många verkar inte ha tagit till sig det, säger han om utvecklingen i branschen.

Faran gäller hus byggda innan asbest totalförbjöds i Sverige 1982. Nu är det farligt när man river i det eller bearbetar det så att fibrerna frigörs.

Fönsterbyten utan test av asbest

I början av förra året åtalsanmäldes ett av Sveriges största fönsterföretag, Mockfjärds, för misstänkt miljöbrott vid byten av fönster i 60-talshus. Bakom anmälan stod Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, en gemensam tillsynsmyndighet för tre kommuner söder om Stockholm.

I anmälan sägs att företaget bytt fönster i ett område där tester från ett annat hus visat på asbest. Mockfjärds testade inte materialet från det hus där de bytte fönster och hanterade heller inte de gamla fönstren som asbestavfall. 

Vidare uppges att Mockfjärds fönster har medgett bristande rutiner rörande icke synlig asbest och att inga kontroller görs på sådant material.

Enligt anmälan har Mockfjärds känt till att asbest kan förekomma i fönstermaterial. Men när Arbetet ringer upp företagets vd Mattias Andersson säger han att han inte vet om det kan finnas i gammalt kitt.

– Jag kan inte svara på om det finns i gamla, gamla fönster, säger han.

Han betonar fastighetsägarnas ansvar för att känna till och hantera eventuell asbest.

”Inte lämnat fönster som farligt avfall”

I handlingarna i ärendet som SMOHF anmälde finns även korrespondens med fönsterföretaget Ekstrands senior advisor Bo Ekstrand, tidigare vd för företaget i 35 år.

Han skriver till SMOHF: ”Ingen i min bransch har koll på att vanligt fönsterkitt kan innehålla asbestfiber. Inte vi heller” och ”Vi har inte lämnat något enda fönster genom tiderna som farligt avfall. Eftersom vi inte ens kunnat tänka oss att det skulle vara farligt avfall”.

I juni i år lade åklagaren ned förundersökningen. Inte för att frågan var utredd, snarare tvärtom. 

”Det har nu gått två år sedan händelsen och utredningsman kan inte förväntas tilldelas ärendet i närtid varför jag nu gör den bedömningen att brott inte kan styrkas och förundersökningen läggs därför ned”, skriver åklagaren i beslutet.

”Myndigheter behöver bli bättre på asbest”

Johnny Daveman på Byggnads suckar när han hör formuleringen.

Han har varit med om tidigare att anmälningar om asbest lagts ned till exempel i brist på bevis, trots att han tyckt att sådana funnits.

– Jag hör alla möjliga typer av ursäkter från polis, åklagare och ibland ifrån Arbetsmiljöverket. De är väldigt dåliga på att utreda den här typen av frågor. Det blir obekvämt, man förstår inte bevisen. Myndigheterna behöver bli bättre på det här, säger han, utan att vara insatt just i ärendet som SMOHF anmält.

Ansvarsfrågan är inte helt enkel, då många är inblandade.

Fastighetsägaren har ansvar för att känna till vad som finns i deras hus. Men det är också en arbetsmiljöfråga för dem som gör jobbet, att arbeta med asbest kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket.

De stora fönsterföretagen anlitar underentreprenörer för att montera fönster som de sålt inklusive montage.

Har utbildat montörer

Johnny Daveman på Byggnads menar att många fastighetsägares kunskaper brister och att man då som bolag måste ta ansvar för en miljöinventering och för att informera om riskerna för att asbest finns.

– Man bör testa om kittet innehåller asbest när fönsterbågarna är äldre än från 1982, säger han, och betonar att det är svårt att se vilket kitt som innehåller asbest.

När Arbetet ringer upp Bo Ekstrand på Ekstrands, han som skrev att man inte någonsin lämnat något fönster som farligt avfall, säger han att asbestkitt finns i industrilokaler.

– Jag har aldrig sett den typen av kitt som innehåller asbest i bostadshus, säger han.

Han menar att det kanske finns i industriellt byggda hus från miljonprogramstiden, men att Ekstrands främst säljer fönster till äldre villor. Han uppger att kittade fogar mellan vägg och fönster heller inte finns i sådana hus. 

Han säger att man har haft en utbildning för montörer som företaget anlitar efter kontakten med SMOHF, men att bedömningen fortfarande är att risken att de stöter på asbest är oerhört liten.

– Det finns i gamla villor också, det vet jag, säger Johnny Daveman på Byggnads om fönsterkitt med asbest i.

”Montörer blir egna skyddsombud”

Mockfjärds skickar efter samtalet med Mattias Andersson skriftliga kommentarer via sin marknadsavdelning. De vill inte kommentera åtalsanmälan, med hänvisning till att den inte lett till någon dom.

”Vi gör sällan kontroller för eventuell asbest i fönstermaterial vid byten av fönster utan tillämpar andra försiktighetsåtgärder och hanterar all risk för asbest i materialen som att det finns asbest i materialen”, skriver företaget.

De uppger att försiktighetsåtgärderna handlar om att säkerställa byggåret på fastigheten, om att montörerna ställer frågor till fastighetsägarna om de misstänker asbest och att de tackar nej till fönsterbyten där de vet, eller har starka misstankar om, att det finns asbest. 

”Våra montörer är sina egna skyddsombud och ska därmed försäkra sig om att de inte utsätts för asbest”, skriver Mockfjärds.

Asbest

Asbest användes i bland annat byggskivor, kakelfogar, mattlim och rörisolering fram till det totalförbjöds i Sverige 1982.

Det är ofarligt så länge det inte bryts sönder men när man river i det, till exempel vid renoveringar, frigörs fibrer som är mycket hälsofarliga.

Asbestfibrerna kan orsaka flera farliga sjukdomar. Vanligast är cancerformen mesoteliom, som kostar runt hundra personer om året livet i Sverige till följd av asbestexponering. Sjukdomarna kan visa sig många år efter att man utsatts för asbest. 

I gamla fönster kan asbest förekomma i kittet, det lim som håller glaset på plats i träbågen. Det kan också finnas som tätning i skarven mellan fönsterramen och husväggen.