I norra Kenya är klimatmardrömmen redan verklighet. Regnet slutar falla, brunnarna sinar, boskapen dör. 

Arbetet Globals reportage skildrar utsattheten i Turkana. Platsen brukar kallas mänsklighetens vagga. Några av de äldsta fossilen av homo sapiens har hittats i just Turkana, men nu driver den globala uppvärmningen människor på flykt.  

– Senast det regnade tillräckligt var tre år sedan, berättar Namjong Engelan, som tillhör Turkanafolket, i reportaget.

”Ett viktigt pris”

Nu har Arbetet Globals reportage, av reportern Ivar Andersen och bildjournalisten Fredrik Lerneryd, nominerats till Röda Korsets journalistpris.

Utmärkelsen belönar varje år ”en journalistisk gärning som har ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer”. 

– Det är ett viktigt pris som riktar behövlig ljus mot frågor som annars riskerar att hamna i skymundan, säger Ivar Andersen.  

– Människorna i Turkana har inte bidragit alls till klimatförändringarna men drabbas på ett sätt som är nästan omöjligt att ta in. Det är verkligen klimatkatastrofens frontlinje och jag är lite extra glad att just detta reportage nomineras. 

Gläds åt nomineringen

Arbetets chefredaktör Yonna Waltersson gläds också åt nomineringen.

– Ivar Andersen är en väldigt stark stilist och förmår alltid att fånga läsarna med de mänskliga öden han skildrar, säger hon.

– Det känns väldigt fint att också Röda Korset ser styrkan i detta reportage där Ivar Andersen tar oss med till mänsklighetens vagga, där människor snart inte längre kan leva som en följd av klimatförändringarna.