Kock är bara ett av flera yrken man kan bli om man går en arbetsmarknadsutbildning. Och det är ett yrke det råder stor brist på i dag. 

Men trots det står flera sådana utbildningsplatser tomma, visar siffror från Arbetsförmedlingen. 

Hittills i år har myndigheten betalat 4,5 miljoner kronor för utbildningsplatser på kockutbildning som helt enkelt inte använts. 

– Det här är ett stort problem. Det finns kök uppbyggda, allt är på plats. Man bara väntar på elever som sannolikt snabbt kommer ut i arbete om de får gå den här korta yrkesutbildningen, säger Fredric Skälstad, branschchef på Utbildningsföretagen inom arbetsgivarorganisationen Almega.

”Kraften finns inte lokalt”

Arbetet rapporterade nyligen om att Arbetsförmedlingen missar sitt eget mål om antal deltagare på arbetsmarknadsutbildningar. Och i dag rapporterar Ekot att totalt 9,6 miljoner kronor betalats till leverantörerna av utbildningar för oanvända platser, bara i år. 

– Det finns en tydlig vilja från regeringen att öka antalet platser. När vi pratar med Arbetsförmedlingen finns också en ambition. Men ute i regionerna och på myndighetens lokalkontor finns inte kraften att öka antalet anvisningar, säger Fredric Skälstad.

Kock Kockar Kök Restaurang

AF missar mål om yrkes­utbildningar

Nyheter

Han anser att utvecklingen är en förlustaffär för alla. Inte bara för staten utan också för leverantörerna. Deras kalkyler bygger på fler deltagare än bara de garantiplatser som Arbetsförmedlingen alltid betalar för. Och inte ens garantiplatserna fylls på vissa utbildningar, som siffrorna visar. 

Enligt Ekot betalade Arbetsförmedlingen 34 miljoner kronor för tomma platser under 2021. En stor ökning jämfört med året innan då motsvarande belopp var 7,9 miljoner kronor. 

”Vi är inte nöjda”

Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, konstaterar att det är en eftersläpning i siffrorna. Det gör att de över nio miljoner som Arbetsförmedlingen betalat hittills i år för bland annat kockutbildningar till viss del har att göra med pandemin. Vissa kurser har varit svårare att hålla digitalt än andra.

– Men vi är inte nöjda med att inte få valuta för skattekronorna utan strävar så klart efter att varenda krona används. 

Hon konstaterar att det ofta är på mindre orter som myndigheten får betala för outnyttjade platser. Där kan det ändå vara värt att ha en utbildning, eftersom det är efterfrågan på just de yrkena utbildningarna siktar in sig på. Detta även om det finns risk för att alla platser inte används.

– Det blir en avvägning. Ska vi tillhandahålla den utbildningen då eller ska vi avstå från att upphandla? När vi upphandlar måste vi vara affärsmässiga och ge leverantören rimliga förutsättningar för att genomföra kvalitativa utbildningar. Därför behöver vi garantera ett visst antal platser.

Här är utbildningarna där platserna står tomma hittills i år