Budbilschaufför, plåtslagare eller ventilationsmontör. Kock eller vårdbiträde. Det är några exempel på de arbetsmarknadsutbildningar som finns för arbetslösa.

I år, under 2022, ska i snitt 8 000 människor per månad gå sådana utbildningar. Det är Arbetsförmedlingens mål.

Men facit landar en bra bit ifrån, visar siffror från januari och februari. Hittills i år är snittet 6 586 deltagare. 

– Vi har en bit kvar för att nå målet och vi är medvetna om utmaningarna i det. Men vi jobbar målmedvetet och aktivt för att allt fler deltagare ska kunna gå utbildningarna, säger Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen. 

Antalet utbildningsplatser för arbetslösa minskar

Siffrorna gäller antalet utbildningsplatser för arbetslösa under en genomsnittlig månad respektive år från 2007-2022. 2022 baseras på ett snitt fram till och med februari. 

Målet sänktes

Från början var målet ännu högre för i år. I sin utgiftsprognos från oktober i fjol räknade Arbetsförmedlingen med att ha 9 600 deltagare i snitt under 2022.

Sedan ändrades förutsättningarna. Efter att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gått ihop om gemensamma ändringar av 2022 års budget krympte pengapåsen för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Bland annat försvann 170 miljoner kronor för att partierna ”delvis motsatte” sig satsningen på mer arbetsmarknadsutbildningar. Moderaterna, som exempel, tycker att den här typen av yrkesutbildningar är för dyra och att de inte ger jobb i tillräcklig utsträckning. Partiet vill hellre satsa på annat.

När budgeten ändrades sänkte även Arbetsförmedlingen sitt mål: från 9 600 till 8 000 deltagare.

Det nya målet lever ändå upp till regeringens krav på att fler ska gå arbetsmarknadsutbildningar.

Överklagade upphandlingar har bromsat

Arbetet rapporterade 2019 att Arbetsförmedlingen erbjöd rekordfå utbildningsplatser för arbetslösa. Siffran var då var den lägsta på tio år. Trots att intresset och behovet var lika stort som tidigare. 

Både 2019 och 2020 var krisår för arbetsmarknadsutbildningar. Siffrorna var ovanligt låga,  men året därpå skedde en ökning till följd av mer pengar i budgeten.

Men i år är siffran alltså sämre än i fjol. Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, är väl medveten om att målet i nuläget inte nås. Delvis tror hon det beror på att en del av de upphandlade utbildningarna inom transportområdet överklagats av anordnare som inte vann uppdraget.

– Transport är en viktig del av våra arbetsmarknadsutbildningar. Nu är de i gång igen. Så vi jobbar på och har inga planer på att ändra målet, säger hon.  

Oklart om flyktingar behöver yrkesutbildning

Utbildningarna har länge varit omdebatterade. Både den fackliga centralorganisationen LO och arbetsgivarorganisationen Almega har under lång tid efterfrågat större satsningar på arbetsmarknadsutbildningar från politikerna.

De menar att det behövs för att stötta arbetslösa i sämre tider. Almega där många utbildningsaktörer är medlemmar menar också att företagen behöver stabila förutsättningar för att kunna leverera bra kvalitet.

Samtidigt pågår debatten om hur de som nu flyr till Sverige från krigets Ukraina ska få stöd att ta sig ut på arbetsmarknaden. Hur viktiga arbetsmarknadsutbildningarna blir för den gruppen är dock oklart, menar Arbetsförmedlingens Eeva Vestlund. 

– Vi är precis i uppstarten kring hur vi ska hantera det. Vi vet till exempel inte vilken utbildningsbakgrund de som kommer har. Inte heller hur länge den här situationen pågår. Men självklart är vi förberedda för olika scenarier.

Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

En kort, yrkesinriktad utbildning till jobb där det är brist på utbildad personal. 

Utbildningen garanterar inte jobb. 

Utbildningen varar från några veckor upp till sex månader, i vissa fall längre. 

Utbildningen är på heltid.

Utbildningen hålls av anordnare, som upphandlas av Arbetsförmedlingen. 

Källa: Arbetsförmedlingen