Debatten om arbetsmarknadspolitiken har varit intensiv sedan det i januariavtalet stod klart att Arbetsförmedlingen ska ”reformeras i grunden”.

Nu kan Arbetet visa att de sänkta anslagen har resulterat i ett kraftigt minskat antal utbildningsplatser för arbetslösa.

En genomsnittlig månad 2013 kunde Arbetsförmedlingen erbjuda 12 163 utbildningsplatser. I år är samma siffra 6 383, en minskning med 48 procent.

Antalet platser för arbetsmarknadsutbildning har inte varit så lågt på tio år, och har minskat årligen sedan 2013, enligt myndighetens egen statistik.

– Ja det stämmer, det är mycket låga siffror. Och det största skälet är budgeten. Med vår budgetsituation har vi varit tvungna att prioritera i verksamheten, säger Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet utbildningsplatser för arbetslösa minskar

Siffrorna gäller antalet utbildningsplatser för arbetslösa under en genomsnittlig månad respektive år från 2007-2019. 2019 Baseras på ett snitt fram till och med augusti. 

Den kraftigt minskade personalstyrkan har nu börjat få konsekvenser, menar hon.

– På kontoren ute i regionerna har vi minskat personalstyrkan med 46 procent. Färre händer ger färre beslut. De som är på kontoren har i första hand fått ägna sig åt det som är förordningsstyrt, så att de sökande inte ska hamna i kläm ekonomiskt.

Det färre antalet utbildningsplatser hänger inte ihop med minskat intresse eller behov, enligt Eeva Vestlund.   

– Nej, det handlar om resurser. Bristen på utbildad arbetskraft är fortsatt stor, så behoven på arbetsmarknaden har inte blivit mindre.

Dessutom hävdar hon att utbildningarna ofta ger goda resultat.

– Den mest aktuella siffran vi har just nu är att 43 procent går vidare till jobb. På vissa utbildningar, som transport, är siffran över 50 procent. Samtidigt är utbildningarna inte bortkastade bara för att man inte får jobb dag 90. Man får också med sig något som individ, säger Eeva Vestlund.

Hur ser framtiden ut för arbetsmarknadsutbildningarna?
– Jag kan säga att vi inte kommer att ha utrymme för några stora volymökningar av arbetsmarknadsutbildningen den närmsta framtiden. Men jag är optimistisk och glad över att det ändå är omnämnt i höstbudgeten. Jag har jobbat här i 24 år och vet vad dessa utbildningar betyder för tillväxten, säger Eeva Vestlund.

Arbetsmarknadsutbildningar

Källa: Arbetsförmedlingen

  • Det är yrkesutbildningar som ska matcha arbetsmarknadens kompetensbehov.
  • De ska pågå som längst i sex månader och vara tydligt inriktade mot ett bristyrke.
  • Målet med utbildningarna är att de ska ge deltagarna tillräcklig kompetens för att få en anställning.
  • Målgruppen är arbetslösa som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
  • Utbildningarna som inriktar sig på yrken med störst behov av arbetskraft är för närvarande industriteknisk, bygg och anläggning, transport samt vård och omsorg.