Felaktiga utbetalningar till jobbmatchare. Regler och avtal som inte följs.

Det är bara några av de problem som den nya tjänsten Rusta och matcha dras med. Orsaken: trubbel med det nya it-stödet.

Tjänsten Rusta och matcha är till för arbetslösa. Fristående jobbmatcharbolag eller organisationer ska hjälpa personer att hitta jobb eller studier. Det är ett steg i den stora reformen av Arbetsförmedlingen där de flesta jobb ska förmedlas på det här viset.

Problemen lyfts i Arbetsförmedlingens egen rapport.

”Inte möjligt att agera korrekt”

I rapporten skriver myndigheten att det kommer in en hel del frågor om tjänsten Rusta och matcha och att mängden frågor stadigt har ökat. Men frågorna handlar sällan om själva tjänsten och hur den är utformad. 

I stället står it-systemet och hur det ska hanteras i fokus.

Enligt rapporten var inte systemet färdigt när det började användas. Därför saknas funktioner. 

”Det är helt enkelt inte möjligt för handläggarna att agera korrekt i systemet i vissa situationer, och systemet är i dagsläget inte användarvänligt. Rådgivningen upplever inte att handläggarna har ”lätt att göra rätt” vilket medför konsekvenser för handläggare, fristående aktörer och de arbetssökande”.

”Slukar resurser”

I rapporten pekar myndigheten på några konsekvenser som bristerna har fått hittills: 

  • Onödig tidsåtgång för handläggarna
  • Felaktiga utbetalningar till fristående aktörer
  • Svårt att efterleva god förvaltning
  • Brister i regelefterlevnad och brister i att följa tjänstens avtal
  • Ineffektiv hantering av skattemedel, problematiken kopplat till it-systemet slukar resurser
  • Svårt att utvärdera tjänsten utifrån att it-systemet ”styrt” en stor del av tjänsten. 

Arbetsförmedlingen skriver i en kommentar till Arbetet att myndigheten är i ”en stor förflyttning, både verksamhets- och it-mässigt”. ”Som alltid under en stor förändring uppkommer det både utmaningar och positiva effekter.”

Myndigheten poängterar att syftet med rapporten är att belysa sådant som myndigheten behöver fortsätta utveckla.

”Eftersom vi löpande utvecklar våra IT-system, verksamhet och metoder så tar vi tillvara på de utmaningar och positiva effekter vi ser i vårt arbete. Arbetsförmedlingen konstaterar att vi redan nu tagit flera kliv i positiv riktning mot god förvaltning och fortsätter arbetet framåt.”