Endast 10 procent av landets kommuner tycker att Arbetsförmedlingen ”i hög grad” hjälper människor som befinner sig långt från en anställning.

Och 95 procent av kommunerna anser att de själva ger stöd till arbetslösa som egentligen borde ligga på myndigheten.

Det kan handla om att skriva in en person på Arbetsförmedlingen, aktivitetsrapportering eller att finansiera, alternativt skjutsa, arbetssökande till myndighetens kontor på en annan ort.

Det här visar en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det blir den tredje rapport som organisationen släpper på temat. Det är 82 procent av landets 290 kommuner som svarat.

Resurserna räcker inte till

Men rapporten visar också att något fler kommuner anser att myndigheten nu kan garantera en lokal närvaro i just deras kommun. Vid förra rapporten 2020 svarade endast 39 procent ja där.

Samtidigt svarar 83 procent av kommunerna att myndighetens resurser på lokal nivå, det vill säga i kommunen, inte räcker till för att ge rätt stöd till arbetssökande.

Och det är en ökning med fem procentenheter sedan förra rapporten.

”Måste få mer möjligheter”

Under våren ska det komma en proposition, ett lagförslag från regeringen till riksdagen, om hur arbetsmarknadspolitiken ska förändras.

– Vi hoppas att regeringen fullföljer löftet att underlätta för överenskommelselösningar mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Det skulle göra det möjligt för kommunerna att ge insatser för de som står längst från arbetsmarknaden, mot ersättning från Arbetsförmedlingen. Detta behövs vid sidan av de privata matchningsföretagen. Detta är en nyckel som saknas i dag för att lösa kompetensförsörjningen, som är en av våra främsta utmaningar, säger SKR:s ordförande Anders Knape (M) i ett pressmeddelande.

”Övergripande negativ bild”

  • Enkäten genomfördes i början av september 2021.
  • Tidigare rapporter grundar sig på enkäter som är gjorda i maj 2019 samt i september 2020.
  • Svarsfrekvensen var 82 procent av landets kommuner.
  • Den övergripande bilden är negativ. Arbetsförmedlingen har fortsatt svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag.

Källa: SKR