När Ukrainas president Volodmyr Zelenskyj i mars talade i svenska riksdagen så vädjade han till lagstiftarna att agera för att Sverige ska sluta importera rysk gas och olja. 
 
En timme innan Zelenskyjs tal hade faktiskt riksdagens näringsutskott röstat om ett miljöpartistiskt förslag att införa ett energistopp från Ryssland.  
 
Det blev nej och Moderaterna – som tycker att det är jätteviktigt att rysk energi till EU stryps – motiverade det med att det är viktigt att inte legitimera ”miljöpartistisk plakatpolitik”
 
I det skicket är alltså Moderaterna i dag. Att markera mot Ryssland är viktigt, men att ge MP en näsbränna är förstås allra, allra viktigast.  
 
Samma debila princip tycks vägleda Moderaterna när man kommit att omdana sig till partiet som är allra mest emot havsbaserad vindkraft. 

MP är för, då är M emot

Partiets lokala förmågor har uppmärksammats för iögonfallande flygblad där man låtsas att vindkraftverk ska smällas upp på skånska badstränder. Men bakom den förljugna propagandan finns en verklighet, en verklighet där Moderaterna kategoriskt motarbetar snart sagt alla planer på utbyggnad av vindkraft runtom i landet. I hela Sverige har partiet i nuläget sagt nej till nästan 60 TWh ny elproduktion. Det motsvarar lite mindre än hälften av Sveriges totala elanvändning per år. 
 
Moderaterna i Stockholms län tog på sin stämma i höstas ett formellt beslut mot havsbaserad vindkraft. Det kan komma att fälla en av Sveriges största planerade vindkraftsparker. Parken, 55 kilometer utanför Sandhamn, skulle ensam motsvara hela elproduktionen från Forsmarks kärnkraftverk. 

I Bohuslän har Moderaterna sagt nej till nya vindkraftsparker som inom bara några år skulle kunna täcka hela Västra Götalandsregionens elförbrukning och leverera billig el till västkustindustrin. 
 
Logiken som vägleder Moderaterna tycks vare enkel: Miljöpartiet är för vindkraft, då är vi emot.
 
Det är för dumt. 

Korrumperad av kulturkriget

Svenska Northvolt satsar just nu tungt på skiftet från fossildrivna till eldrivna bilar. Batteritillverkaren meddelade nyligen att man ska bygga nya fabriker i Göteborg och i Borlänge som kommer att komplettera verksamheterna i Västerås och Skellefteå. Mellan 100 och 200 personer anställs av företaget – varje månad. 

Northvolts affärsidé är världens grönaste batterier och för att minimera koldioxidavtrycket i samband med produktionen av battericellerna ska deras fabriker drivas med grön energi. Och grön energi det är, bland annat, vindkraft.  

Northvolts fabriker ska stå färdiga om ungefär fem år och de behöver grön el precis nu. Solenergi går inte att bygga ut så massivt. Vattenkraften är i det närmaste färdigutbyggd. Och vad man än tycker om kärnkraft så tar det 15 år att bygga ett kärnkraftverk. Vindkraft är, helt enkelt, grejen. Havsbaserad vindkraft har dessutom förutsättningar att accepteras av folk på ett helt annat sätt än vindkraftverk på marken. 

– Det byggs en stor ny industri i Sverige som bygger på tillgång till fossilfri el. Det kommer att behöva tillföras ny el i landet för att tillgodose det behovet. Då är det klart att havsbaserad vindkraft är en viktig komponent, har Northvolts kommunikationschef Jesper Wigardt sagt
 
Diplomatiskt formulerat men det sätter fingret på något väsentligt: det moderata apspelet om vindkraften hotar förutsättningarna för nya industrijobb i Sverige. Samtidigt är det näst intill omöjligt att hitta något positivt Ulf Kristersson sagt om Northvolt eller den gröna industriboomen i norra Sverige. Moderaterna verkar nästan demonstrativt likgiltiga.
 
Så kan det bli när man låtit sig bli helt korrumperad av kulturkrigets logik.