”Rätt målgrupp ska anvisas till Samhall. De med störst behov ska prioriteras.”

Det skrev arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), och dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan (S) i november på debatt-plats i den här tidningen.

Samhall är ett statligt bolag, och till för personer med funktionsnedsättning som ska få anpassade arbetsuppgifter. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vilka som får jobben där.

Nu visar en rapport från Arbetsförmedlingen att 40 procent av arbetsförmedlarna som anvisar arbetslösa med funktionsnedsättning till Samhall inte tycker att det är människor med störst behov som får de jobben.

”Rapporten gett oss många insikter”

– Det är värdefullt att vi gjort den här rapporten för den ger oss många insikter. Vi ska skapa en mer enhetlig process med specifikt utsedda medarbetare som får jobba tillsammans i team, säger biträdande avdelningschef Maria Kindahl på Arbetsförmedlingen.

Det handlar om arbetsförmedlare, arbetsterapeuter, audionomer, synspecialister och psykologer.

Enligt Maria Kindahl påbörjade man det här arbetet för cirka ett år sedan och man håller nu på att tillämpa det inom myndigheten.

Arbetsförmedlare har också fått svara fritt för att utveckla hur de tänker. Där framkommer att kraven i arbetet på Samhall är så höga att de med störst behov inte klarar dem.

– Vi behöver jobba med fler förberedande insatser för att ge fler möjlighet till skyddade anställningar. Det är jätteviktigt att göra korrekta bedömningar av personens förmåga så att man identifierar förutsättningar och behov, säger Maria Kindahl.

Beslut motiveras inte

En annan brist som identifierats i rapporten är att det saknas motiveringar till besluten för den som anvisas till Samhall. I hela 82 av 103 fall saknas eller brister det.

Det gör det svårt att följa en människas väg till Samhall, och minskar transparensen.

– Det är en viktig insikt. Men vi ser att när vi har medarbetare som blir riktigt duktiga på det här, får vi en bättre dokumentation. För den blir så viktig för att ge personen trygghet och rätt förutsättningar.

Vem får skyddat arbetet på Samhall?

Personen ska ha en dokumenterad funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Nedsättningen ska vara så nedsatt att personen inte kan få ett annat arbete, och behoven kan inte tillgodoses med andra insatser, som till exempel lönebidrag.

Samtidigt ska personen ha arbetsförmåga, för att klara ett jobb på Samhall.

När undersökningen genomfördes 2019 var i snitt drygt 60 500 människor med funktionshinder inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.