Det handlar om ett förtydligande av de regler som gäller nu, gällande särskilda insatser för personer som har en funktionsnedsättning som innebär att de har nedsatt arbetsförmåga.

Det skriver regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande.

Anledningen är att göra det lättare för Arbetsförmedlingen när de exempelvis ska bedöma om en person med funktionsnedsättning ska hänvisas till skyddat arbete på Samhall.

För att anvisas till skyddat arbete ska en persons arbetsförmåga vara så nedsatt av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete. Deras behov ska heller inte kunna tillgodoses genom andra insatser.

Regeringens ändring av reglerna ska också göra det tydligare i regelverket att det måste finnas ett samband mellan en persons funktionsnedsättning och den av Arbetsförmedlingen bedömda nedsättningen av arbetsförmågan som insatserna syftar till att kompensera för.

Just anvisningarna till Samhall från Arbetsförmedlingen har debatterats tidigare.

Både Centerpartiet och Liberalerna har tagit upp att Samhall tagit emot ett stort antal nyanlända och påpekat att bristande språkkunskaper inte är någon funktionsnedsättning.

Bakgrunden är också att riksdagen 2019 gjorde ett tillkännagivande om att ”Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag att skapa arbete åt personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar”.

”Vi bedömer inte att det är ett utbrett problem att fel målgrupp anvisas av Arbetsförmedlingen till Samhall eller de övriga insatserna. Men för att det inte ska ske, och mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande, har vi sett över hur regelverket för anvisningarna kan förstärkas och landat i att ett tydliggörande på detta sätt vore lämpligt.” skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett mejl till Fastighetsfolket.

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.