På ett par årtionden har statliga Samhall blivit ett av landets största städföretag. Hos de stora livsmedelskedjorna – Coop, Ica, Willys och Hemköp – städar Samhall de flesta av butikerna.

Konkurrenterna har följt Samhalls expansion med förvåning och uppgivenhet.

– Om jag vet att Samhall lägger anbud på städningen i en butik, så är det inte lönt att vara med. Det är förlorad tid att ens försöka, säger en företagare som har många års erfarenhet av branschen och driver en städfirma med ett 40-tal anställda till Arbetet.

Efter anmälningar från städbranschens arbetsgivarorganisation, Almega Serviceföretagen, har Konkurrensverket granskat Samhalls agerande flera gånger.

Konkurrensverket: Underpris

I oktober 2021 fann Konkurrensverket att Samhall skötte städningen på Ica Maxi i Lindhagen i Stockholm till ett anmärkningsvärt underpris. Marknadspriset ”överstiger Samhalls med åtminstone omkring 40 procent”, skrev Konkurrensverket i sitt beslut.

Samhall hävdade i det längsta att priset verkligen var marknadsmässigt. Först i oktober, ett år efter att Almega Serviceföretagen gjorde sin anmälan, backade Samhall.

– Det som hände på Ica Maxi var verkligen inte bra. Men det var ett enskilt misstag. Efter det har vi skärpt våra rutiner när priser sätts. Vi välkomnar varje granskning, att vi följer marknadspriset är viktigt både ekonomiskt och förtroendemässigt, säger Albin Falkmer, direktör för Ägarstyrning och samhälle vid Samhall.

Men Ica Maxi i Lindhagen var inte ett undantag – Samhalls priser är lika låga i många andra butiker, i vissa fall ännu lägre, hävdar Almega Serviceföretagen i en ny anmälan till Konkurrensverket.

I dagarna avgör Konkurrensverket om, och i så fall när, myndigheten ska starta en ny utredning av Samhall.

Till anmälan fogas en sammanställning av Samhalls pris för städning per kvadratmeter och månad i 15 butiker, byggd på kontrakt och kalkyler som har nått Almega Serviceföretagen på olika vägar.

Ica, Coop, Willys och Hemköp

Enligt sammanställningen betalar Ica, Coop, Willys och Hemköp i genomsnitt 11 – 12 kronor per månad för städningen i de lite större butikerna – att jämföra med de 18 – 20 kronor per kvadratmeter som är det minsta ett privat städföretag måste ta för att täcka löner enligt kollektivavtal och andra kostnader.

I mindre butiker (under 1 000 kvadratmeter) ligger Samhalls pris omkring 15 kronor per kvadratmeter.

Med så pass detaljerade uppgifter om Samhalls priser ser Almega Serviceföretagen ut att ha kraftigare ammunition än i striden om Ica Maxi i Lindhagen. På frågan om han är säker på att Samhall inte har gjort liknande misstag i fler livsmedelsbutiker svarar Albin Falkmer:

– Det får vi se när och om Konkurrensverket går vidare med det här. Men kom ihåg att det är en pressad marknad, och att det är våra konkurrenter som anmäler oss. Vi har blivit granskade gång på gång utan att de fått rätt.

Priset hamnar på omkring 10 kronor

Arbetet har begärt ut samtliga handlingar i ärendet från Konkurrensverket. Där är alla prisuppgifter belagda med sekretess.

Men på olika vägar har Arbetet kunnat ta del av ett par kontrakt mellan Samhall och livsmedelsbutiker. Priset per kvadratmeter och månad hamnar omkring tio kronor. Kontrakten slöts 2017 – 2018, men en uppräkning till dagens priser förändrar inte bilden av mycket låga priser.

Samhall har slutit ramavtal om butiksstädning med de stora matvarukedjorna: Ica, Coop och Axfood med varumärkena Willys och Hemköp. Det har givit Samhall en dominerande ställning vad gäller städning av matbutiker.

I vissa fall kan kunden dessutom få 18 – 20 procents rabatt om städningen utförs mellan klockan 10 och 16 på dagen.

– Redan en sådan rabatt är obegriplig. Vinstmarginalen i städföretag är 5 procent i genomsnitt. Inget privat städföretag skulle kunna ge sådana rabatter, säger Ari Kuovonen, näringspolitisk expert vid Almega Serviceföretagen med erfarenhet från städföretaget ISS, när vi ber honom att kommentera Arbetets uppgifter.

Rädsla för att spåra läckor

Arbetets uppgiftslämnare är noga med att exakt pris och antal kvadratmeter som ska städas inte får publiceras, eftersom butiken då skulle gå att identifiera.

Bland de privata städföretag som på något sätt har med Samhall att göra är rädslan stor för att Samhall ska kunna spåra läckor.

I Samhalls överenskommelser med privata städföretag, som ibland anlitas som underentreprenörer, förekommer nämligen utförliga sekretessavtal som tvingar företagen att betala minst 200 000 kronor i böter om de avslöjar konfidentiell information, enligt Arbetets uppgifter.

Samhalls uppdrag är att erbjuda meningsfulla arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Samhall får en ersättning av staten som ska kompensera för att de anställda inte har full arbetsförmåga.

Almega: Stor oro

Ersättningen får däremot inte användas för att lägga anbud under marknadspris. Vilket Almega Serviceföretagen alltså anser att Samhall gör i sina städuppdrag för livsmedelskedjorna.

– Vinnarna är framför allt de enskilda handlarna. Samhalls låga priser ökar deras vinst på sista raden, säger Ari Kouvonen, som tillägger:

– Vi har stor oro för att den låga prisbilden inte bara gäller livsmedelsbutiker.

Gunilla Klingensjö, som lämnade Samhall efter att ha varit chef och arbetat med rekrytering i 18 år, betonar att Samhall är ett fantastiskt företag som hon fortfarande känner sig lojal med.

Men i sin nuvarande roll som vd på Vägen ut! kooperativen, en kedja av företag som ger arbete åt personer med funktionshinder, har hon fått perspektiv på Samhalls merkostnadsersättning.

Enkelt uttryckt får Samhall en klumpsumma i ersättning från staten, oavsett hur svåra funktionshinder de anställda har. Medan det lönebidrag som andra arbetsgivare kan få prövas mot den funktionsnedsättning varje individ har, och sällan blir lika hög som för Samhalls anställda.

– Vi och Samhall tävlar inte på lika villkor. I genomsnitt skiljer det 5 000 kronor i månaden i stöd per anställd. När jag jobbade på Samhall trodde jag inte att skillnaden var så stor.

Enligt Albin Falkmer stämmer det inte att Samhall skulle få mer stöd än arbetsgivare som anställer med lönebidrag:

– Kriteriet för att få arbete på Samhall är att alla andra möjligheter är uttömda. Det betyder att vår målgrupp per definition har större behov av stöd än de som kan få ett arbete med lönebidrag.

Fastighets: Svårt att ha synpunkter

Fastighets avtalssekreterare Joakim Oskarsson bekräftar att Samhall har vuxit kraftigt på städmarknaden.

– När Samhall vinner stora städuppdrag har vi medlemmar på reguljära arbetsmarknaden som blir arbetslösa, men å andra sidan medlemmar inom Samhall som får jobb. Så vi har svårt att ha synpunkter på det, säger Joakim Oskarsson.

Fastighets nås ibland av rykten om Samhalls priser, men Joakim Oskarsson har inte sett några kontrakt. Han påpekar dock att Samhall har fler konkurrensfördelar än priset.

– Där Samhall vinner stora uppdrag ställs ofta krav på att man ska vara certifierad, ha kunskaper om kemikalier och annat. Samhall utbildar väldigt många städare och klarar sådana kraven. Det är inte helt ovanligt att medlemmar hos Samhall går över till städbolag på den reguljära arbetsmarknaden, säger Joakim Oskarsson.

Ibland finns också en annan drivkraft hos de handlare som anlitar Samhall, enligt Joakim Oskarsson.

– En del tycker att det är viktigt att erbjuda personer med funktionshinder arbete. Det kan ibland väga över.

Samhall granskas

Samhall är ett statligt företag som ska ge meningsfulla jobb åt personer med funktionsnedsättning. Staten ställer krav på hur många jobb (uttryckt i lönetimmar) som Samhall ska erbjuda.

Samhall får så kallad merkostnadsersättning av staten, som ska kompensera för att de anställda inte har full kapacitet. I övrigt ska Samhall konkurrera med andra företag på lika villkor, och leverera avkastning till staten. Regeringen har relativt nyligen höjt merkostnadsersättningen till 6,6 miljarder per år, och sänkt avkastningskravet från 7 till 5 procent av Samhalls kapital.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om en person ska anvisas jobb på Samhall. 2017 fann Statskontoret att sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall har förändrats, så att allt färre personer med kraftigt nedsatt arbetsförmåga och allt färre personer med rörelsehinder får jobb.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att säkra att det verkligen är rätt målgrupp som anvisas till Samhall, och ska rapportera till regeringen senast den 28 februari.

Riksrevisionen har inlett en granskning av hur Samhall utför sitt uppdrag. Preliminärt ska granskningen vara klar i april 2023.