Ökningen har varit stor och pågått länge. År för år sedan 2014 har allt fler nekats sjukpenning efter ett halvårs sjukskrivning.

Det är då som reglerna blir hårdare för att få fortsätta vara sjukskriven eftersom ens arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot den egna arbetsplatsen.

Men förra året innebar ett kraftigt trendbrott, vilket Arbetet tidigare berättat om. Nu visar färsk årsstatistik från Försäkringskassan att minskningen håller i sig. Och det rejält.

Förra året nekades 4 657 personer sjukpenning när det varit sjukskrivna mellan ett halvår och ett år. Det kan jämföras med 2020 då 23 129 personer nekades sjukpenning.

Beror på lagändringar 2021

Terese Östlin är nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan. Hon säger att minskningen framför allt beror på de lagändringar som skett under 2021.

– Ja det skulle jag säga. Vi har inte gjort någon djupgående analys men det är vår bild. De här lagändringarna innebär ganska stora lättnader i sjukförsäkringen från dag 181.

”Särskilda” till ”övervägande” skäl

I slutet av 2020 kom Januaripartierna (S, MP, C och L) överens om att mildra prövningen vid 180 dagar. 

Den som har ”särskilda skäl” har redan tidigare kunnat få prövningen mot hela arbetsmarknaden uppskjuten till dag 365.

Men få har ansetts ha ”särskilda” skäl. Efter lagändringen, som trädde i kraft i mars förra året, krävs i stället ”övervägande” skäl vilket alltså, enligt Försäkringskassan, har gett stor effekt.

Stor minskning 2021

Grafen visar antalet personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning efter ett mer än ett halvårs, men mindre än ett års, sjukskrivning.