Den sista veckan i januari i år fick Försäkringskassan in drygt 137 000 ansökningar om tillfällig föräldrapenning för vård av barn, så kallad vab.

För hela månaden blev siffran 466 000, vilket är nytt rekord för januari.

Ändå är ansökningarna inte dramatiskt mycket fler än det tidigare januarirekordet på 451 000 ansökningar, som sattes 2019 – alltså före pandemin.

FK: Många jobbar hemma

Flera faktorer bidrar just nu till att dämpa vabbandet, bedömer Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson vid Försäkringskassan.

– Många kan jobba hemifrån och får lön som vanligt fastän deras sjuka barn är hemma. Vaccinet mot covid 19 spelar också in.

Ytterligare en förklaring kan vara att människor som ändå har stannat hemma från jobbet därför att en familjemedlem testat positivt för covid 19, så kallad familjekarantän, inte bryr sig om att byta till tillfällig föräldrapenning när ett barn får symtom och inte kan gå till förskolan.

”Vabruari” satt ur spel

Under pandemin har det vanliga säsongsmönstret, med ”vabruari” som högsäsong för vård av sjuka barn, i viss mån satts ur spel.

I april 2020 sattes alla tiders vab-rekord med 1 341 000 utbetalda vab-dagar.

Flera toppar noterades också hösten 2021. Den andra veckan i december 2021 fick Försäkringskassan in 179 000 ansökningar om tillfällig föräldrapenning, den näst högsta siffran för en enskild vecka någonsin.

– Men jag tror att det vanliga säsongsmönstret är på väg tillbaka. Det lutar åt en topp under årets februari, precis som ett vanligt år, säger Niklas Löfgren.

Inte som förr efter pandemin

Ändå kommer inte allt att bli som förr när pandemin klingar av, tror Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

– När pandemin kom våren 2020 blev både föräldrar och förskolor mer försiktiga. Barnen fick stanna hemma vid minsta symtom, toleransnivån sänktes.

– Det blev en kulturförändring som delvis kan bli bestående. Vilket kan påverka kostnaden för försäkringen. Om alla som vabbar tar ut en dag till per år ökar kostnaderna med en miljard kronor, säger Niklas Löfgren.

Männens vab-dagar har ökat

Kvinnor tar hand om sjuka barn mer än män gör. Men under pandemin har männens andel av vab-dagarna ökat något.

Har pandemin givit en knuff i riktning mot mer jämställdhet?
– Det ser ut så i alla fall, svarar Niklas Löfgren. Vi såg en tydlig skillnad i början av pandemin.

Männens andel av vabbandet har inte vuxit dramatiskt, även om den nu är nära 40 procent. Men förändringen är intressant, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker vid Försäkringskassan.

Under pandemin hade man tvärtom kunnat vänta sig en minskning av männens andel. Så har det sett ut i andra länder under pandemin.