Snart går vi in i vabruari, småbarnsföräldrarnas värsta månad. Det ser ut att bli mycket sjukdomar och vabbande även i år, enligt Försäkringskassans expert.

För en småbarnsförälder kanske det redan före februari funnits tankar på att döpa om månader. December till vabember? Januari till vabuari? Det är dock under årets andra månad som vabbandet når sin kulmen.

– Barnsjukdomar, virus och influensor toppar i februari. Därför behöver föräldrar vara hemma som mest med tillfällig föräldrapenning då. Men det är inte så att det slutar den första mars, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Även i år ser vabruari ut att göra skäl för sitt namn, konstaterar Niklas Löfgren.

– Det ser ut att bli mycket i år igen. Men helt säker kan man aldrig vara, vi har fått indikationer på att influensor har kommit lite tidigare i år. Men jag gissar att vabbandet blir i paritet med de senaste åren som legat högt.

Även månaderna före och efter februari ligger högt och Niklas Löfgren kallar det för en ökande trend. I fjol slogs rekord för utbetalade vab-dagar i februari. Då betalades drygt 100 000 fler dagar med tillfällig föräldrapenning ut jämfört med samma månad 2015. Andra år har mars legat högre. Varför vabbandet ökar vissa perioder har inte Försäkringskassan fördjupat sig i.

– Nej, vi gör inte sådana analyser.

vabfolk

Elsie Ydring, utredare på Folkhälsomyndigheten och Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Men vab-prognoser görs. När myndigheten försöker uppskatta hur vabbandet ska utveckla sig tittar den på flera faktorer: statistik över inrapporterade sjukdomsfall, hur många som ringer Vårdguiden, hur många som söker på olika ord på Google och hur det sett ut tidigare med tillfällig föräldrapenning.

– Hur sjuka barnen är kan variera från ett år till ett annat. Något år kom vinterkräksjukan i två omgångar och då blev det lite extra, säger Niklas Löfgren.

Vinterkräksjukan är en av de sjukdomar som peakar i februari. Utredaren Elsie Ydring på Folkhälsomyndigheten är expert på det oönskade Caliciviruset.

– Vi har haft några milda säsonger men nu verkar det som att vi ser en tuff säsong vintern 2016/2017, säger hon.

Tidigare har vinterkräksjuka intensifierats ungefär vartannat år. Varför det är så har forskarna inget svar på, men Elsie Ydring pekar på att flera möjliga faktorer kan samverka.

– Det kan hänga ihop med immunitet och att det kommer nya varianter av viruset som sprids lättare eller som gör att man är sjuk längre. Eller att information om hygien och om att man ska stanna hemma har fått spridning.

Kan alla vabba?

En kirurg mitt i operation, en brandman på utryckning eller en polis på larm. Tre yrken med akuta inslag. Arbetet har tittat på hur de gör vid ett plötsligt sjuksamtal från förskolan.

Brokopp - 2

Fredrik Brokopp, polis och kommunikationsansvarig på Polisförbundet:

Vad händer om förskolan ringer när en polis är ute på ett allvarligt larm?
– Som polis är du van att hamna i oförutsedda situationer som kräver kreativa lösningar, så det går i de fallen också. Sker det under arbetspass får polisen helt enkelt meddela ledningscentralen som leder och fördelar arbetet i regionen. Det kanske inte går på två minuter men det går att ordna med avlösning.

Emma Spak

Emma Spak, ST-läkare och ordförande för Sveriges Yngre Läkares förening (del av Läkarförbundet):

Hur löser man det om en kirurg mitt i operation får ett sjuksamtal från förskolan?
– Du har rätt att vabba, men när du är mitt uppe i en operation eller undersökning kan du inte bara släppa det du har i händerna och gå. Läkare behöver ha en plan. Har man tur finns släktingar eller en partner som kan hämta tills man kan komma ifrån på ett patientsäkert sätt.

MagnusSjöholm2

Magnus Sjöholm, brandman och ombudsman på Brandmännens Riksförbund:

Hur gör man om förskolan ringer mitt under utryckning?
– För brandmän som jobbar heltid blir det jobb totalt fem vardagar i månaden, så det ger en jättemöjlighet att vara hemma. Det har inte varit något stort problem, men visst har vi haft lägen där småbarnsföräldrar måste hämta sjuka barn. Då får man extrainkalla någon, om det inte finns övertalighet på en station i närheten. Vi har fasta platser i bilen och alla måste fyllas för brandmännen har olika uppgifter.

Tre AD-domar om vab

2010:
• En behandlingsassistent i en kommun hade ett barn som blev sjukt under semestern. Den anställda ville avbyta semestern och vabba under fyra dagar. Arbetsgivaren nekade den anställda att få avräkna dagarna från semesterledigheten.

Dom: Kommunen har brutit mot semesterlagen och kollektivavtalet och får betala 30 000 kronor i skadestånd.

2013:
• En receptionist på en advokatbyrå meddelade sin arbetsgivare att hennes barn blivit sjukt. Hon behövde stanna hemma dagen därpå och vabba (vård av sjukt barn). Arbetsgivaren krävde ett läkarintyg för barnet. Det gick inte kvinnan med på och fick då en skriftlig varning för olovlig frånvaro. I varningen stod att hon tidigare kommit för sent och att hon kunde avskedas om beteendet upprepades. Kvinnan erbjöd sig ta fram information från Försäkringskassan som styrkte att hon vabbat den dagen. Men arbetsgivaren ville ha läkarintyg.

Dom: Arbetsgivaren har brutit mot föräldraledighetslagen när den krävde läkarintyg och får betala skadestånd på 30 000 kronor.

2014:
• En montör på ett industriföretag skadade sig i arbetet och arbetsgivaren satte in rehabiliteringsåtgärder. Men två år efter skadan blev han uppsagd. Arbetsgivaren menade att den anställda inte tog rehabiliteringen på allvar. Enligt den anställda framhöll arbetsgivaren att mannens frånvaro, bland annat för vård av sjukt barn, var ett problem och att hans fru borde ta mer ansvar för barnen.

Dom: Den höga frånvaron kan inte läggas den anställda till last och det finns inte belägg för att mannen inte tagit rehabiliteringen på allvar. Det finns inte saklig grund för uppsägning och arbetsgivaren får betala skadestånd på 75 000 kronor.

Fem tips för att hålla sig frisk

Vänd på mobilen för att se filmen större.

Bild Lisa Ajgeldinger-Nordqvist

Sjuksköterskan Lisa Ajgeldinger-Nordqvist på 1177 Vårdguiden ger fem bra tips för att hålla sig frisk under vabruari.

Fakta: Vabruari

• Vab står för vård av sjukt barn.
• Den som vabbar får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.
• Vab-säsongen inleds omkring oktober men når ofta sin kulmen i februari, därav namnet vabruari. Men även månaderna före och efter brukar innebära mycket vab.
• Under 2015 betalades fler dagar ut i mars än i februari. Men det är svårt att säga vilken månad som flest vabbade, eftersom en del utbetalningar kommer månaden efter.

Vad har du för erfarenheter av vab?

Hur löser ni vabbandet? Har du upplevt att chefen blir arg eller att du missgynnas för att du vabbar mycket? Hör av dig till Arbetet! martina.frisk@arbetet.se