Under de senaste åren har ökningen av avslag från Försäkringskassan varit både stadig och stor. Allt fler, både i absoluta tal och i procent av de sjukskrivna, har förlorat sin sjukpenning efter ett halvårs sjukskrivning.

Det är från och med då som sjukskrivna ska prövas mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot sin tidigare arbetsplats.

Men under 2021 syns ett tydligt trendbrott, visar nya siffror från Försäkringskassan som Ekot tagit del av.

Avslag på sjukpenning minskar

Nu minskar i stället andelen avslag, och det kraftigt. Fram till den sista november förra året var det 11 procent av alla som lämnade sjukförsäkringen mellan dag 180 och dag 365 som gjorde det på grund av ett avslag, totalt 4 000 personer.

Det kan jämföras med 42 procent, eller 22 000 personer under 2020, enligt Ekot.

– Vi tror att det framförallt beror på de lagändringar som har skett under 2021, som innebär att man har sänkt kraven för att kunna få sjukpenning efter att ha varit sjukskriven ett halvår, säger Terese Östlin, nationell samordnare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan till Ekot.

Lagändring kring prövning

I slutet av 2020 kom Januaripartierna (S, MP, C och L) överens om att mildra prövningen vid 180 dagar. Den som har ”särskilda skäl” har kunnat få prövningen mot hela arbetsmarknaden uppskjuten till dag 365.

Men få har ansetts ha ”särskilda” skäl. Efter lagändringen, som trädde i kraft i mars förra året, krävs i stället ”övervägande” skäl.

Det kan låta som en liten ändring, men målet var att fler skulle undantas från de hårdare reglerna efter ett halvårs sjukskrivning.

LO-expert positiv till färre avslag

Exakt vad som ligger bakom minskningen i andelen avslag är dock svårt att svara på, anser LO:s sjukförsäkringsexpert Kjell Rautio.

Han är skeptisk till att lagstiftningsförändringarna skulle ge en dramatisk effekt och påpekar att pandemin också kan ha påverkat siffrorna. Den har exempelvis lett till att Försäkringskassan fått betydligt fler fall att hantera totalt sett.

Men att andelen avslag går ner ser han som positivt.

– Sjukförsäkringen behöver bli tryggare och mer rättssäker och rimlig. Det är inte oväntat att utvecklingen går i den här riktningen med bakgrund av de lagstiftningsförändringar som gjorts, säger han.