Jag hade svårt att uppbåda någon egentlig entusiasm inför den här texten. 

Hade inte allt redan sagts om den tilltagande diktaturen i Kina, om den brutala kampanjen för att utradera de muslimska uigurernas identitet som folk? 

Hade inte allt redan sagts om Internationella olympiska kommitténs hyckleri? Om hur tomt den olympiska stadgans ord om ”mänsklig värdighet” klingar när mänskliga rättigheter nedtrampas? 

Under en vintertrött kaffepaus i köket beklagade jag mig för en kollega. Spelar OS ens någon roll, funderade jag. Det blir några upprörda rubriker och sedan fortsätter vi att nätshoppa billig kinesisk elektronik och billiga kinesiska kläder. 

Folkmord handlar inte enbart om att mörda människor, det handlar om att utrota en etnicitet.

Kollegan, som bott i Kina, skakade bestämt på huvudet. Jo, sade han, det spelar visst roll. 

– Det här är en regim som håller en miljon människor i arbetsläger samtidigt som den lägger miljarder på en propagandauppvisning. OS kommer att äga rum under ett pågående folkmord. När OS arrangerades i Berlin 1936 hade nazisterna ännu inte gjort något som liknade det Kina gör nu. 

Jag försökte med ytterligare något tafatt argument, det lät bara ihåligt. Det är svårt att vinna en diskussion när du vet att motparten har rätt. 

Frihet spelar roll. Folkmord spelar roll. Betydelsen av enskilda upprörda rubriker ska inte överskattas. Men när grundläggande rättigheter kränks så är de upprörda rubrikerna en del av journalistikens existensberättigande. 

Så vi tar det en gång till. 

I provinsen Xinjiang, nordvästra Kina, har enligt trovärdiga källor över en miljon muslimer internerats i fängelseliknande omskolningsläger. Tvångsarbete, tortyr, hjärntvätt och tvångssteriliseringar förekommer. 

I Xinjiang kombineras förföljelsen av en folkgrupp med ekonomisk exploatering av densamma.

Tongivande forskare inom internationell rätt menar att Pekings homogeniseringspolitik uppfyller kriterierna i FN:s folkmordskonvention. Folkmord handlar inte enbart om att mörda människor, det handlar om att utrota en etnicitet. 

Arbetet Global har rapporterat om hur de statliga AP-fonderna placerar våra pensionspengar i företag som misstänks dra nytta av slaveriet. Samt om hur OS-funktionärerna i Peking kommer bära uniformer som misstänks ha tillverkats genom tvångsarbete.

I Xinjiang kombineras förföljelsen av en folkgrupp med ekonomisk exploatering av densamma.

Det pågår ett folkmord i skuggan av vinter-OS. Det är värt att tjata om.